16-åringar kan snart läsa sin journal via nätet

Den 1 november sänks åldersgränsen för att logga in i e-tjänsten Journal via nätet på 1177.se från 18 år till 16 år.

Ålderssänkningen innebär att ungdomar i hela Sverige snart kan läsa delar av sina journaler via nätet. 

E-tjänsten Journal via nätet ger möjlighet att ta del av viss information ur sin journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den äldsta journalinformation som visas är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns.

Stockholms län började införa Journalen under 2016 och de flesta sjukhus samt cirka 600 vårdcentraler, mottagningar, rehabverksamheter och specialistmottagningar är anslutna idag. Den sänkta åldersgränsen ger ytterligare 46 000 personer i Stockholms län tillgång till Journal via nätet.

Vissa enheter inom vuxenpsykiatrin och inom Beroendecentrum i SLSO, som behandlar patienter yngre än 18 år, kommer inte att anslutas till e-tjänsten Journal via nätet.

Det innebär inte att de inte kan ta del av sin journal, men de får som tidigare begära ut en pappersjournal.
När det gäller 13–15-åringar kan som tidigare varken vårdnadshavaren eller ungdomen själv komma åt journalerna via nätet utan särskilt beslut i samråd med vården.

Publicerad 2017-10-23