Ny mottagning för cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering är en ny vårdmottagning för patienter med särskilda rehabiliteringsbehov. Rehabiliteringen innehåller fördjupad kartläggning, planering och åtgärder från flera vårdenheter i samråd.

– Allt fler lever med cancer, och allt fler överlever cancer. Behovet av cancerrehabilitering har aldrig varit större, säger hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L). Centrum för cancerrehabilitering ger stockholmarna tillgång till den senaste kunskapen och behandlingen.

Centret, som är en del i regionens cancerplan, har också ett utvecklingsuppdrag och ska bedriva tvärprofessionell cancerrehabilitering i team med forskning- och utbildningsperspektiv. 

– Det nya centret för cancerrehabilitering är både efterlängtat och efterfrågat av patienterna och jag är glad att det nu blir verklighet. Det är oerhört positivt att rehabiliteringen ska bedrivas tvärprofessionellt, säger barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD). 

Rehabilitering är en angelägen fråga för cancerpatienter. Cancer berör så många i samhället och förbättrade behandlingsmetoder leder till att fler lever längre efter en cancerdiagnos, men sjukdomen och behandlingarna kan ge upphov till problem som kan vara långvariga och svåra.

– Det gör stor skillnad för de här patienterna att få möjlighet till den rehabilitering vi erbjuder här, menar Maria Hellbom, verksamhetschef för Centrum för cancerrehabilitering.

Centrum för cancerrehabilitering är en del i Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Vårdenheten är bland de första verksamheterna som startar inom Stockholms läns sjukvårdsområdes nya uppdrag att ta hand om somatisk specialistvård utanför akutsjukhusen. 

– Vi är glada för förtroendet och hälsar verksamheten varmt välkommen, säger sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling.

Publicerad 2016-09-12