Alla blir vinnare med webbtidbokning

För att öka tillgängligheten erbjuder vi möjligheten att boka tid via webben. Den stora fördelen är att patienterna kan välja när de vill göra sin bokning och hitta en tid som passar dem.

Essinge vårdcentral har erbjudit webbtidbokning i flera år. Andelen patienter som bokar tid via webben ökar successivt. Vårdcentralens erfarenhet är att det frigörs arbetstid för sjuksköterskorna när det blir mindre telefonsamtal och de kan istället ägna mer tid till patienter, avlasta läkarna och på så vis ytterligare förbättra tillgängligheten.

— Med webbtidbokning ger vi patienten fler valmöjligheter. Vissa patienter föredrar att ringa, några kommer till vår reception medan andra vill boka sin tid framför skärmen när det passar dem. Vi erbjuder alla alternativ, säger Martina Engman, verksamhetschef vid Essinge vårdcentral.

Webbtidbokning används både av unga och gamla, personer med kroniska sjukdomar och sådana som sällan besöker vården. Patienterna får större inflytande över sina bokningar. De kan boka, boka om eller boka av tider och se alla lediga tider. De patienter som inte har tillgång till internet, eller som vill ha en dialog innan de bokar tid, får en bättre tillgänglighet via telefon när antalet telefonsamtal till vårdcentralen minskar. 

—  För att skapa kontinuitet och högre kvalitet uppmuntrar vi patienter att boka tid hos läkaren som de är listade hos. Men när patienten själva bokar tid händer det att dom prioriterar tidpunkten före att boka hos sin egen läkare, säger Göran Wåström, specialist i allmänmedicin vid Essinge vårdcentral.

Förutom webbtidbokning finns det flera e-tjänster hos Vårdguiden 1177.se som kan förenkla kontakten med vården. Där kan patienter förnya recept, läsa sin journal, hantera läkarintyg eller hålla koll på sina läkemedel. Efterfrågan på digitala tjänster ökar i samhället och vården är en del av denna utveckling.

Publicerad 2018-02-15

Vårdcentraler och husläkarmottagningar

Våra vårdcentraler finns över hela Stockholms län och är många människors första kontakt med sjukvården.