Alla som fyllt 18 år erbjuds påfyllnadsdos

Från och med denna vecka erbjuds alla vuxna över 18 år som har tagit sin andra dos för 6 månader sedan en tredje dos vaccin i Region Stockholm.

Nu skickas sms ut med ett erbjudande om en tredje påfyllnadsdos till de som har appen Alltid Öppet. Erbjudandet  kommer att skickas ut i etapper under denna vecka till den stora gruppen på 190 000 personer som står på tur för dos 3. 

- När du får ett sms med erbjudande om en tredje dos kan du boka tid genom appen. Vi har mottagningar i Stockholms city och runt om i regionen för att göra det så enkelt som möjligt att ta den tredje dosen. Det enklaste är att boka en tid via appen Alltid Öppet eller så kan du söka dig till någon av de vaccinatörer som erbjuder drop- in tider, säger Magnus Thyberg regionens vaccinationssamordnare.

Aktuella för tredje dosen

  • Personer födda 1957 eller tidigare som tog andra dosen för minst fem månader sedan
  • Personer som fyllt 18 år eller äldre och som tog andra dosen för 6 månader sedan


Så här bokar du
Du som har appen Alltid Öppet kommer att få ett sms med erbjudande om tredje dosen. Har du inte appen eller om du tog dina tidigare vaccinationer i ett annat län behöver du ringa telefonbokningen som finns tillgänglig på flera språk för att boka en tid för vaccination. Det är många personer som får sitt erbjudande om en tredje dos samtidigt och det kan därför inledningsvis uppstå kötid till telefonbokningen. Vill du inte boka tid finns också alternativet att besöka en drop-in-mottagning.

På 1177.se kan du läsa mer om bokning av vaccination mot covid-19

Publicerad 2022-01-04