Anna Stenseth nominerad till Stora kommunikatörspriset

Nätverket Sveriges Kommunikatörer delar varje år ut Stora kommunikatörspriset till personer och organisationer som gjort stora insatser på kommunikationsområdet. I år är Anna Stenseth, verksamhetsområdeschef Psykiatri i SLSO, nominerad i kategorin Bästa kommunikativa ledarskap för ett långsiktigt utvecklingsarbete präglat av delaktighet och engagemang.

– Det känns roligt och hedrande, säger Anna Stenseth. Jag känner mig stolt eftersom det förstås är en nominering som inte gäller mig som person utan ett kommunikativt ledarskap som bärs av många chefer och andra ledare i vår stora organisation med 5500 medarbetare. Och jag är stolt över att vi bidrar till en förändring av synen på psykisk sjukdom, i samhället och i den övriga sjukvården.

Förslaget att nominera Anna Stenseth kom från SLSO:s kommunikationsdirektör Caroline Ekman, som i sin motivering till juryn bland annat skriver:

”Anna Stenseth, verksamhetsområdeschef Psykiatri har under många år tillsammans med sina kollegor jobbat fokuserat med psykiatri i förändring. Ett arbete som har resulterat i flera förbättringar för patienter och närstående och där tydlig kommunikation och delaktighet har varit en del av framgångsreceptet.

Anna har jobbat med målbilden att utvecklingsarbetet inte är ett övergående projekt samt att delaktighet, återkoppling och genomförande är viktiga komponenter.

En stor framgångsfaktor har varit att alla patienter och närstående, medarbetare och chefer har involverats och engagerat sig i arbetet. Därför finns också en bred förankring för de nya idéerna. Detta har gjorts genom dialogseminarier, beredningsgrupper, patientföreningar, nya tjänster, stora årliga samlingar för återkoppling, information, kommunikation och grupparbeten, där alla inom SLSO:s vuxenpsykiatri har varit delaktiga.”

Övriga nominerade

Övriga nominerade till Stora kommunikatörspriset 2018 i kategorin Bästa kommunikativa ledarskap är polischef Stefan Hector, polischef, Polisens Nationella Operativa Avdelning och Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Priset delas ut i fem olika kategorier: Bästa kommunikativa ledarskap, Bästa kommunikation näringsliv, Bästa kommunikation offentlig organisation, Bästa kommunikation ideell organisation och Årets unga talang.

Vinnarna tillkännages under en prisutdelning i samband med Sveriges Kommunikatörers föreningsstämma på Nordiska museet den 22 mars.

Per Mossberg, juryns ordförande, om Stora Kommunikatörspriset:

– Med Stora kommunikatörspriset vill vi visa prov på kommunikationens betydelse för företag, organisationer och samhället i övrigt. Med årets nominerade tycker jag verkligen vi lyckats med det. De nominerade representerar några av de bästa insatserna inom kommunikationsarbetet och de speglar de största händelserna i samhället under 2017.

Publicerad 2018-03-07