Asdforalder.se – den första digitala handboken för föräldrar med autism

Att ha autism (ASD) och bli förälder innebär ett större tryck på just de förmågor som är svårast. Nu kommer den digitala handboken ASDforalder.se som är ett nytt och efterlängtat verktyg för föräldrar med egen autism.


Illustration Kajsa Eldsten

– Många föräldrar med ASD har höga krav på sig själva och pressar sig hårt. Det här är en sajt för dem, säger Elisabet Norman Claesson, projektledare och specialpedagog på Habilitering & Hälsa med mångårig erfarenhet av målgruppen.

Handboken handlar inte så mycket om hur man ska vara mot barnen, utan mer om hur man kan få vardagen att fungera bättre och minska stressen. Den ger snabb information och goda råd inom tre viktiga områden; "Det sociala livet med barn", "Mat och måltider" och "Mer kraft i vardagen".

Både innehåll och design har utvecklats av specialister på Habilitering & Hälsa i Stockholms län tillsammans med föräldrar med ASD. I texter, filmer, sammanfattningar och quiz blandas fakta med tips och råd om strategier. I avsnittet Föräldrar berättar delar föräldrar med sig av sina erfarenheter av föräldraskap med ASD. 

– Att till ställas inför att göra bedömningar av vad som är lagom varma kläder, att snabbt få ihop en måltid eller att förstå sociala budskap på lekplatsen kan skapa stor stress och vånda. Då kan en sådan här digital handbok vara till hjälp, säger Elisabet Norman Claesson. 

Det är ganska vanligt att man får sin diagnos som vuxen och ofta i samband med någon stor livsförändring. Sajten är en del av den psykoedukativa behandling som Habilitering och Hälsa tagit fram för föräldrar med ASD. Den möter de initiala behoven av kunskap och kan kompletteras med andra insatser, individuellt eller i grupp. 

Några citat från föräldragruppen:

– Man är mer trött, säkert mer trött än andra. Det gör att man får mindre ork och kanske sämre tålamod. En annan sak handlar om bedömningar och vad som är rätt att göra i olika situationer, säger en av föräldrarna, som själv har autismspektrumdiagnos (ASD) och är mamma till en tvååring.

– Det är nog bra att veta att man inte är ensam, och att det blir lite tydligare vad svårigheterna beror på, säger en förälder. Hon tror att webbplatsen för föräldrar med ASD kan vara bra även för andra.

– Det kan säkert också vara bra för andra anhöriga till personer med ASD. Det kan nog göra att de förstår bättre hur det är att vara förälder med ASD.

ASD står för Autism Spectrum Disorder. En diagnos inom autismspektrumet innefattar autism, Aspergers syndrom och atypisk autism.

För mer information

Elisabet Norman Claesson, projektledare för asdförälder.se och specialpedagog, Habilitering & Hälsa
Telefon: 08- 123 35 503, elisabet.norman-claesson@regionstockholm.se 

Ann-Charlotte Jönsson, kommunikationsstrateg, Habilitering & Hälsa
Telefon: 08-123 350 33, ann-charlotte.englund-jonsson@regionstockholm.se 

asdförälder.se

Habilitering och Hälsa är en specialistverksamhet inom Stockholms läns landsting med särskild kompetens kring funktionsnedsättningar vars mål är att underlätta tillvaron för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. De kompletterar den allmänna sjukvården med råd, stöd och behandling och skapar därigenom förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet. Habilitering & Hälsa består i dag av drygt 700 engagerade och kvalificerade medarbetare och är en kunskapsorganisation i ständig utveckling när det gäller metoder, e-hälsa, teknik och hjälpmedel. Organisatoriskt hör de till Stockholms läns sjukvårdsområde som har ansvar för all vård utanför akutsjukhusen.