Journal via nätet ökar förtroendet för vården och förbättrar samarbetet med patienter

Journal via nätet ökar förtroendet för vården och förbättrar samarbetet med patienter. Det visar en enkät till patienter i primärvården. Samtidigt ser medarbetare att journal via nätet underlättar deras arbete.

Journal via nätet har gett oss nya möjligheter att effektivisera arbetet, berättar Kerstin Thiel, medicinsk sekreterare vid Axelsbergs vårdcentral. Som exempel nämner hon att patienter själva kan se sina provsvar och följa remissflödet.
Samtidigt som journal via nätet underlättar vårdpersonalens arbete blir patienten mer delaktig i sin vård.

– Innan vi införde journal via nätet var min inställning att det är vården som äger journalen. Men min syn på detta har förändrats. Nu ser jag att förtroendet för vården ökar när vi låter patienten ta del av det som egentligen är deras, säger Susanne Lindarv, verksamhetschef vid Axelsbergs vårdcentral.

Öppenhet leder till ökat förtroende

Under hösten har patienter inom primärvården fått tycka till om journal via nätet. Enkäten som publicerats på verksamheternas webbplatser visar mycket goda resultat.

Av de svarande ser 93 procent positivt på journal via nätet och 78 procent anser att det ökar deras förtroende för vården. 61 procent tror att samarbetet med vården kommer att förbättras. Hela 95 procent svarar att de förstår vad de läser i journalen.

Axelsberg var en av de första vårdcentralerna som införde journal via nätet.

Se filmen där de berättar om sina erfarenheter.

Publicerad 2017-12-19