Bättre diabetesvård i fokus

Diabetes är vår största kroniska folksjukdom. Vilka satsningar krävs för att få en bättre diabetesvård? Frågan diskuterades under Almedalsveckan.

De senaste åren har en rad initiativ tagits för att förbättra diabetesvården, både på nationell och lokal nivå. Ändå riskerar närmare hälften av dem som lever med diabetes allvarliga komplikationer som till exempel hjärtinfarkt, stroke eller njursvikt.

Den 1 juli anordnade tidskriften Dagens Medicin ett vårdtorg på temat "Diabetes - hur många fler liv kan vi rädda?". Deltog gjorde bland andra sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling från Stockholms läns sjukvårdsområde.

Under vårdtorgets inledning talades mycket om kostnaderna för vård av diabetes och dess följdsjukdomar. Under den efterföljande diskussionen ändrades fokuset snart till att handla om de ojämlikheter som fortfarande finns mellan olika regioner när det gäller diabetesvården.

Publicerat 2015-07-02 

Vill du veta mer?

Läs mer och se video från vårdtorget på Dagens Medicins webbplats: