Bedrägeriförsök mot patienter

Några av våra patienter har utsatts för försök till bedrägeri. Vi uppmanar aldrig någon att sätta in pengar för läkemedel på ett bankkonto.

En av våra patienter har blivit kontaktad av en man som per telefon uppgav sig för att vara överläkare på en av våra vårdcentraler.

Mannen berättade att det finns ett nytt framgångsrikt läkemedel, men till en kostnad av 28 000 kronor.

Patienten skulle sätta in summan på ett konto som uppgavs tillhöra landstinget. Kostnaden skulle sedan återbetalas till patienten via Försäkringskassan.

Stockholms läns sjukvårdsområde tar starkt avstånd från det inträffade och vill göra dig som patient uppmärksam på händelsen.  

Den information mannen ger under samtalet är inte förenligt med vårt tillvägagångssätt för utskrivning av mediciner och uppmanar aldrig patienter att sätta in pengar på bankkonto.

Skulle du vara med om något liknande uppmanar vi dig att kontakta polisen och göra en polisanmälan.

Polisutredning av den aktuella händelsen pågår.

Publicerat 2016-03-09