Behandling för tvångssyndrom och dysmorfofobi nu även via nätet

Från och med september 2018 erbjuder OCD-programmet vid Psykiatri Sydväst inom Stockholms läns sjukvårdsområde kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet för diagnoserna tvångssyndrom (OCD) och dysmorfofobi (BDD, självupplevd fulhet). Forskning visar att KBT förmedlad via internet är en effektiv behandling vid dessa diagnoser.

— Vi vet att det är många med diagnoserna BDD och OCD som inte får den hjälp de behöver. Tillgängligheten till evidensbaserad vård för de här diagnoserna är tyvärr begränsad runt om i landet så vi vill med internetbehandlingen kunna nå de personer som av olika anledningar inte har tillgång till behandlingsalternativ för sina problem, säger Lina Enocson Lundström, psykolog på OCD-programmet vid Psykiatri Sydväst inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Tvångstankar respektive självupplevd fulhet

Den som har tvångssyndrom (obsessive-compulsive disorder, OCD) kan besväras av obehagliga och ångestframkallande tankar (tvångstankar) om att man exempelvis har glömt spisen på, att man kan få en smitta eller att saker måste vara symmetriska. För att lindra obehaget tar personen ofta till olika beteenden (tvångshandlingar).

— Den som lider av tvångssyndrom upplever ofta ett starkt obehag i de situationer där tvångstankarna framkallas, säger Lina Enocson Lundström.

Den som har dysmorfofobi ( body dysmorphic disorder, BDD) upplever att missnöje med det egna utseendet skapar oro och ångest. För att få diagnosen dysmorfofobi behöver man ha en stark upptagenhet vid ett eller flera upplevda fel i ens utseende. De som får diagnosen spenderar minst en timme om dagen med att tänka på det som de inte gillar med utseendet.

— Tankarna på att något är fel eller fult leder till ångest och gör att ens sociala liv eller arbetsförmåga blir lidande. Man kan säga att dysmorfofobi är en typ av negativ kroppsuppfattning där problemen är så allvarliga att det blir en slags sjukdom, säger Lina Enocson Lundström.

KBT-behandlingar över internet har god effekt

Enligt Lina Enocson Lundström har ett flertal forskningsstudier* visat att KBT-behandlingarna över internet har god effekt.

— Båda internetbehandlingarna har testats av vår forskargrupp i randomiserade kontrollerade studier vid Karolinska Institutet, säger Lina Enocson Lundström.

Vilka som drabbas av tvångssyndrom eller dysmorfobi är svårt att säga då det sannolikt är ett flertal faktorer som spelar roll för utvecklingen av symtom. Ärftlighet är en del, miljöfaktorer en annan.

— Vår forskargrupp tittar just nu på just ärftligheten bakom BDD och OCD men det tar tid att samla in data för att kunna uttala sig om de genetiska faktorernas inverkan. Livshändelser i kombination med en delvis ärftlig sårbarhet brukar i kombination kunna förklara varför man får en diagnos, säger Lina Enocson Lundström.

Riksintag ger många möjlighet till behandling

Behandlingarna över internet har riksintag. Det betyder att man kan ta del av behandlingarna oavsett var i landet man bor. Man behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling och man behöver ha tillräckliga datakunskaper för att kunna surfa på nätet. Behandlingar kräver även att man är beredd att lägga tid och energi på att må bättre.

— Två gånger behöver även kunna komma till vår mottagning på Huddinge Sjukhus. Ett läkarbesök före internetbehandlingen påbörjas och ett läkarbesök efter det att internetbehandlingen avslutats, säger Lina Enocson Lundström.

Man skulle kunna fundera över hur personlig kontakten med en psykolog kan bli över nätet. Men Lina Enocsson Lundström menar att behandlingen faktiskt blir personligare än vad man kan tro. Hur personlig beror mycket på hur mycket patienten skriver och går in för behandlingen, och även hur mycket denne väljer att bolla svårigheter och insikter med psykologen.

— Detta är väldigt individuellt och ser väldigt olika ut för olika patienter. Vissa tar mycket hjälp av sin psykolog medan andra arbetar mer självständigt och hör inte av sig lika mycket, säger Lina Enocson Lundström.

Viktigt att vara motiverad

Att vara anhörig till någon med tvångssyndrom, dysmorfobi eller annan psykisk ohälsa kan vara mycket jobbigt. Som anhörig kan man tipsa den drabbade, till exempel en familjemedlem, om att behandlingarna finns men man kan inte som anhörig anmäla någon annan. För att kunna genomföra en psykologisk behandling är det viktigt att man själv som drabbad känner en motivation till att ta tag i sina problem och vilja arbeta för en förändring. Detta är extra viktigt vid just internetbehandling i och med att man behöver arbeta mer självständigt med behandlingen när den sker via internet.

Efter att man anmält sig ska det normalt ta maximalt 30 dagar innan patienten får komma till mottagningen för bedömning. Sedan tar det högst fem dagar innan behandlingen startar. Själva behandlingstiden är 12 veckor.

*Forskningsstudier

Therapist-guided, Internet-based cognitive-behavioural therapy for body dysmorphic disorder (BDD-NET): a feasibility study. Enander J, Ivanov VZ, Andersson E, Mataix-Cols D, Ljótsson B, Rück C. BMJ Open. 2014 Sep 25;4(9):e005923. doi: 10.1136/bmjopen-2014-005923.

Enander J, Andersson E, Mataix-Cols D, Lichtenstein L, Alström K, Andersson G, Ljótsson B, Rück C.Therapist guided internet based cognitive behavioural therapy for body dysmorphic disorder: single blind randomised controlled trial. BMJ. 2016.

Andersson E, Enander J, Andren P, Hedman E, Ljotsson B, Hursti T, et al. Internet-based cognitive behaviour therapy for obsessive-compulsive disorder: a randomized controlled trial. Psychol Med. 2012;42(10):2193-203.

Andersson E, Ljotsson B, Hedman E, Kaldo V, Paxling B, Andersson G, et al. Internet-based cognitive behavior therapy for obsessive compulsive disorder: a pilot study. BMC Psychiatry. 2011;11:125.

Andersson E, Hedman E, Enander J, Radu Djurfeldt D, Ljotsson B, Cervenka S, et al. D-Cycloserine vs Placebo as Adjunct to Cognitive Behavioral Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder and Interaction With Antidepressants: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2015;72(7):659-67.