Blodtrycksm├Ątning

Bredäng och Sätra blir en vårdcentral

De båda vårdcentralerna Bredäng och Sätra går samman under namnet Bredäng Sätra vårdcentral den 1 juni. Samgåendet innebär fördelar för såväl patienter som medarbetare.

Det finns flera fördelar med samgåendet. En större vårdcentral är en attraktivare arbetsplats. När bemanningen inte är lika sårbar vid vakanser underlättas kompetensutveckling och utbildning. En stabil bemanning ger patienter kontinuitet och trygg vård. Allt detta sammantaget bidrar till en hög patientsäkerhet. En större vårdcentral kan också ha högre tillgänglighet och snabbare erbjuda vård jämfört med en mindre.

Sedan några år tillbaka ligger Bredäng och Sätra vårdcentraler i samma lokaler. När Sätras hyreskontrakt sades upp fanns det inte några alternativa lokaler i Sätra centrum som står inför en ombyggnation.

- Vårdcentralerna har ett nära samarbete och våra patienter betraktar oss kanske redan som en gemensam vårdcentral eftersom vi delat lokaler i några år. Men för oss innebär sammanslagningen enklare hantering av journaler och system då vi inte längre kommer behöva administrera Bredäng och Sätra var för sig. Det bidrar till ökad patientsäkerhet och att vi får mer tid för patienten, säger Ann Carlswärd som är verksamhetschef för de båda vårdcentralerna.

Fakta

Både Bredäng vårdcentral och Sätra vårdcentral drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde som erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi.

Läs mer om vårdcentraler i Region Stockholms regi: www.vardcentraler.regionstockholm.se

Publicerad 2023-06-01