BUP stärker stödet för ensamkommande barn och unga

Antalet ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län har flerdubblats de senaste åren och behovet av BUP:s insatser beräknas vara fortsatt högt framöver. Nu startar BUP Stockholm ett projekt för att stärka stödet till ensamkommande unga.

Bland annat kommer man att anställa sex kuratorer enkom för det här projektet. De kommer medverka i patientarbete som en länk mellan Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, och andra aktörer runt ungdomarna, så som socialtjänst, god man och personal på boenden. Kuratorerna kommer också utveckla former för bättre samverkan mellan BUP och andra aktörer.

– Ensamkommande asylsökande ungdomar är en sårbar grupp som har en högre grad av psykisk ohälsa och psykiatriska svårigheter. De behöver ofta vård och behandling över en relativt lång tid, även efter att de har fått uppehållstillstånd, säger Mikael Billing, BUP Stockholms projektledare.

I BUP har man sett ett mönster av att ensamkommande ungdomar som har behov av långa och omfattande insatser ändå avslutar kontakten med BUP i förtid. Ett mål med projektet är att höja andelen patienter som fullföljer sin behandling. Dessutom behöver övergången till vuxenpsykiatrin bli smidigare.

– Det är angeläget att få till en högre grad av kontinuitet i vården för ensamkommande barn och ungdomar, både inom BUP och tillsammans med andra vårdgivare. Genom den här satsningen får vi mycket bättre förutsättningar att erbjuda de här ungdomarna vård och stöd med högre kvalitet, säger Mikael Billing.

Projektet utförs på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting och finansieras med statliga stimulansmedel. Det pågår från och med hösten 2017 fram till slutet av 2018, men kan komma att förlängas.

Fakta 

Antal ensamkommande barn och ungdomar bland BUP:s patienter. 

  • 2013: 113 
  • 2014: 143 
  • 2015: 325 
  • 2016: 740
  • 2017: 773* 

* siffran visar antalet aktuella patienter fram till och med den 5 december 2017. 

Publicerad 2017-12-11