Cellprov räddar liv

Livmoderhalscancer rapporteras öka i Sverige, men i Stockholms län finns ingen statistiskt säkerställd ökning. Däremot är andelen kvinnor i Stockholms län som gör cellprov när de får sin kallelse något lägre än i övriga landet.

— Jag hoppas att alla kvinnor som får en kallelse verkligen går till den kostnadsfria cellprovtagningen. Det är en förhållandevis enkel undersökning som kan rädda många kvinnor från en cancersjukdom med mycket tuffa behandlingar som följd, säger Johan Bratt som är chefläkare vid Stockholms läns landsting.

I Stockholms län kallas alla kvinnor 23-64 år regelbundet till gynekologisk cellprovtagning. Cellprovtagningen har varit en viktig del för att halvera förekomsten av livmoderhalscancer sedan 1970-talet. I stort sett alla fall av livmoderhalscancer orsakas av ett virus, humant papillomvirus (HPV).

I Stockholms läns landsting är det något färre kvinnor som faktiskt går på cellprovtagningen om man jämför med andra landsting och regioner.

— Målet är givetvis att så få kvinnor som möjligt ska drabbas av livmoderhalscancer. Det bästa sättet att nå dit är att fler kvinnor går till cellprovtagningen. Nu har vi en hög kvalitet i våra provtagningar och vi arbetar för att öka säkerheten från cirka 90 till 95 procent, men det viktigaste är att få fler att göra cellprovtagningen, säger Johan Bratt.

Välkommen till oss

Du som vill ta cellprov för livmoderhalscancer är välkommen till våra barnmorskemottagningar. De finns över hela Stockholms län och många av dem erbjuder drop-in utan tidsbokning. 

Publicerad 2018-06-07