Ciao Rinkeby! Ciao Solna!

En solig tisdag i oktober kom en delegation från Italien på studiebesök till oss på Stockholms läns sjukvårdsområde. De besökte Stockholms mansmottagning i Järva och barnhälsovården i Rinkeby och Solna.

Hanna Arvidsson berättar hur Rinkeby BVC arbetar med hembesök. Foto: Yanan Li

Gruppen bestod av representanter från AIOP, som är ett branschförbund för privata vårdgivare, och de kom från olika delar av Italien. Våra besökare var främst blivande beslutsfattare /ägare i den privata vårdsektorn, som i Italien karaktäriseras av familjeägande. Men även vårdpersonal från bland annat neurologi och psykiatri fanns med i gruppen.

Våra italienska gäster tillbringade en vecka i Stockholm-Uppsalaregionen för att få se hela den svenska vårdkedjan, både hos privata och offentliga vårdgivare.

Tisdagen den 11 oktober fick de alltså en glimt av Stockholms läns sjukvårdsområdes primärvård.

På Mansmottagningen kretsade samtalen kring hur mottagningen jobbat aktivt för att fånga upp grupper som vanligtvis inte söker sig till vården och hur de till exempel bedriver psykoterapi med män. Besöket avslutades med att alla deltagarna fick besöka mottagningens kondomrum för ett kondomsamtal - en mycket uppskattad och inspirerande upplevelse.

Hos barnhälsovården i Rinkeby presenterades mottagningens unika projekt med sex hembesök till nyfödda (istället för det ordinarie enda), vilket fallit väl ut och förhoppningsvis ska bli permanent. Det blev många frågor kring både projektet i synnerhet och om barnhälsovård i allmänhet.

På barnhälsovården i Solna fick gästerna en föreläsning om barnhälsovårdens historia samt hur den fungerar traditionellt idag. Där fick de också information om Stockholms läns sjukvårdsområdes organisation samt hur vi arbetar med TakeCare och sammanhållen journal. På samtliga ställen fick de rundvandring i lokalerna, vilket uppskattades stort.

Gruppen hade många frågor och var nyfikna på samt positiva till hur vården drivs i Sverige.

Sjukvården i Italien

AIOP (Associazione Italiana Ospedalitá) är ett branschförbund för privata vårdgivare i Italien. Tillsammans svarar de privata vårdgivarna för 25 procent av den samlade vårdproduktionen i Italien och omkring 85 procent av all sjukvård som genomförs av privata vårdgivare utförs åt den offentliga sektorn.

Publicerad 2016-11-02