Klok-pris till Danderyds vårdcentral

Danderyds vårdcentral belönas för sitt ledarskap av studenter

Danderyds akademiska vårdcentral belönas med KLOK-priset för sitt ledarskap och välorganiserade studentarbete. Vårdcentralen betraktar studenter som en tillgång som tillför utveckling och ny kunskap.

KLOK-priset delas ut av Centrum för klinisk utbildning vid Karolinska Institutet till en vårdgivare som gjort berömvärda insatser som stödjer grundutbildningen. Det handlar om gott ledarskap och välorganiserad vård med lärande i fokus. Priset består av 50 000 kronor som ska användas till utvecklande aktiviteter för medarbetarna.

– Vi är väldigt stolta över priset! Det är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Mycket utveckling startar med studenter. Vi lär av dem. Studenterna kommer med ny kunskap som gör att vi behöver koppla vårt arbetssätt till evidens. Vi kan inte fortsätta göra som vi alltid har gjort. Det blir utvecklande diskussioner mellan student och handledare som sprider sig i hela organisationen som ringar på vatten, säger Christina Olsson, samordnare vid Danderyds akademiska vårdcentral.

Studenter involveras och deltar aktivt

Många vårdutbildningar består nästan till hälften av praktiskt, kliniskt, arbete ute i vården. Därför är det viktigt för utbildningarnas kvalitet att studenternas verksamhetsförlagda utbildning fungerar och håller måttet.

– Studenter ska aldrig tveka över vem som har ansvar för dem, vem de kan fråga. Och de behöver involveras och aktivt få delta. Jag är övertygad om att en öppen och lärande miljö som är bra för studenter också är bra för patienter. Det går hand i hand. Utveckling sker på arbetsplatser som har ett klimat där man vågar fråga, ta råd av varandra och hjälpas åt. Vi arbetar alltid på det sättet, oavsett om vi har studenter hos oss eller inte, säger Christina Olsson.

Tydliga rutiner för introduktion

Ett av uppdragen som akademisk vårdcentral är ett utökat ansvar att ta emot studenter. När Danderyd utsågs till akademisk vårdcentral år 2014 hade de cirka 400 studentdagar per år. Nu fyra år senare har de nästan dubblerat antalet studentdagar. Det är brist på utbildningsplatser och lärosätena efterfrågar fler.

– För att erbjuda ett bra omhändertagande har vi skapat rutiner för introduktion. Det är ett flöde där många medarbetare på verksamheten är involverade med allt från att ordna inloggning, förklara verksamheten sammanhang, till att sätta in studenten i arbete. Vi har så många studenter inom så många olika professioner att nästan alla medarbetare hos oss fungerar som handledare emellanåt och alla har stor vana av att samarbeta med studenter, säger Christina Olsson.

Studentens medverkan anpassas efter hur långt denne har kommit i sin utbildning. I början går studenten ofta parallellt med sin handledare men längre fram i utbildningen kan studenten genomföra delar av, eller hela patientmötet själv, i kombination med att det förbereds och summeras tillsammans med handledare.

Utbyte mellan olika professioner

Danderyds akademiska vårdcentral har många mottagningar som befruktar varandra. Verksamheten rymmer både vårdcentral, barnavårdscentral, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, rehab och psykosocialt stöd. Mottagningarna tar emot studenter av många olika professioner.

– Det har hänt att jag oroligt undrat vad studenterna ska tycka när vårt personalutrymme varit så fullt av medarbetare och studenter att alla knappt kunna få en stol. Men min oro över att det var trångt var helt obefogad. Det visade sig att studenterna var lyriska över de givande samtal de haft med andra professioner. De uppskattar verkligen utbytet, säger Christina Olsson.

Danderyds akademiska vårdcentral arbetar också interprofessionellt där studenter och handledare deltar i olika lärandeaktiviteter och bland annat gör vårdplaner tillsammans.

– Vi berikar varandra och när flera kompetenser involveras händer det nästan alltid att befintliga vårdplaner kompletteras eller revideras utifrån fler infallsvinklar. Det är väldigt spännande och lärorikt för alla inblandade, säger Christina Olsson.

KLOK står för ”kliniskt lärande genom organisations- och kompetensutveckling”.

Foto: Louise Grännsjö

Publicerad 2019-10-02