Danska politiker på besök

Onsdagen den 27 maj besökte en grupp danska politiker och tjänstemän Liljeholmens vårdcentral. Många intressanta jämförelser och frågor kring sjukvården dryftades. 

Samordnande chef för primärvården Eva Pilsäter Faxner inledde studiebesöket med att presentera Stockholms läns sjukvårdsområde och vad vi gör - särskilt när det gäller våra vårdcentraler och husläkarmottagningar.

Därefter tog biträdande verksamhetschef och ekonom vid Liljeholmens vårdcentral Ulf Eduards över stafettpinnen och berättade mer specifikt om vårdcentralen - som är en av Stockholms största och lika stor som ungefär tre "vanliga” vårdcentraler.

Ulf berättade om vårdcentralens historia och den förändring som pågår i området. Invånarna byts nu sakta ut från många ensamhushåll som behövt psykosociala insatser till en välmående befolkning med god ekonomi.

Många barnfamiljer flyttar också in till området som tidigare har dominerats av en äldre befolkning.

Vikten av teamarbete

Efter kaffe- och fruktpaus med mingel fortsatte distriktsläkare Lena Törngren att redogöra för sitt arbete på vårdcentralen. Bland annat tog Lena upp skillnaderna mellan akutbesök och bokade besök och ungefärliga besökstider.

Efter Lena fick sjuksköterska och teamledare Marianne Eduards inta scenen för att berätta om det framgångsrika arbetet med specialistteamet Astma KOL gruppen och hur hon tagit med sig kunskap och metoder från sitt forskningsarbete.

Distriktsläkare och ST-chef Sofia Mårtensson berättade om utbildningsläkarna på vårdcentralen som hon ansvarar för. Deltagarna fick bland annat veta att utbildningsläkaren kan stanna 2-3 veckor på vårdcentralen tillsammans med handledare.

Den sista punkten på eftermiddagens program var att hemsjukvårdsläkare Min Zhang berättade om sitt arbete i hemsjukvården där hon lyfte vikten av teamarbete både mellan olika professioner och verksamheter.

Rundvandring som avslut

Studiebesöket avslutades med en rundvandring på vårdcentralen med början på laboratoriet.

Publicerad 2015-05-29