Diabetes - en växande folksjukdom

Diabetes typ 2 ökar påtagligt och fler yngre blir sjuka.

Hos våra diabetesmottagningar får du som har diabetes typ 2 hjälp med provtagning, rådgivning och behandling. Foto: Yanan Li

– Anledningarna till det är många, säger Pia Lindborg, diabetessjuksköterska och verksamhetschef vid Turebergs vårdcentral inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Bland annat vet man att vår stillasittande livsstil är en stor bidragande faktor.

Turebergs vårdcentral i Sollentuna är en av de vårdcentraler inom Stockholms läns sjukvårdsområde som har en särskild diabetesmottagning. I Tureberg har man just nu cirka 500 patienter med diabetes typ 2, vilka regelbundet får sin behandling, uppföljning och kontroller på diabetesmottagningen.

Utgår från den enskildes behov

– Patientens enskilda behov styr och alla som går här har en individuell vårdplan, berättar Pia Lindborg. En del patienter besöker oss en gång om året, medan andra vill och behöver komma oftare. Alla träffar dock en läkare minst en gång om året.

Diabetessjuksköterskorna kallar även patienterna till årlig ögonbottensfotografering. De har också ett nära samarbete med fotvården, som är en viktig del i behandlingen för den som har diabetes.

– För den som får diabetes är det viktigt att tidigt få god kunskap om sjukdomen och vad den innebär, säger Pia Lindborg. Vi hjälper till med de förändringar som patienten kan göra för att må bättre.

Det kan till exempel handla om att tillsammans med patienten hitta vilka motionsformer som passar denne. Förutom diabetessjuksköterska, läkare och fotsjukvården kan man också få hjälp av kurator, dietist och sjukgymnast.

Ständiga förbättringar

Just nu jobbar vi mot ett processorienterat arbetssätt för att på bästa sätt kunna erbjuda en mer rättvis och jämlik vård. Det kommer att bli en bra bas som vi alla kan arbeta utifrån, och fungera som ett stöd till medarbetarna för att ge varje patient rätt vård utifrån dennes behov.

– Här kommer delaktigheten för patienterna att bli ännu tydligare än förut, poängterar Pia Lindborg.

Publicerad 2016-11-14

Om diabetes

De vanligaste diabetessjukdomarna är diabetes typ 1 och typ 2, där diabetes typ 2 är vanligast och en stadigt växande folksjukdom i Sverige och hela världen. Den utvecklas oftast i vuxen ålder och innebär att kroppen fortfarande producerar lite insulin, men inte tillräckligt mycket.

Idag behandlas diabetes typ 2 främst inom primärvården, medan typ 1 behandlas på sjukhus.

Hösten 2017 kommer Stockholms läns sjukvårdsområde att öppna ett akademiskt specialistvårdscentrum för diabetes i Stockholm, där vi kommer att erbjuda behandling av både typ 1- och typ 2-diabetes.