Digital vård som en naturlig del av ordinarie vård

Genom att erbjuda patienter digital vård som en naturlig del av den ordinarie vården förbättras tillgängligheten utan att det tummas på vårdkvaliteten eller att kostnaderna för vård ökar. Appen Alltid öppet som Stockholms läns sjukvårdsområde står bakom är en naturlig del av den ordinarie vården.

Genom appen Alltid öppet kan patienter kontakta vårdcentralen, ungdomsmottagningen eller barnmorskemottagningen och påbörja ett ärende när som helst på dygnet. Om besväret lämpar sig för videomöte kan patienten möta vården digitalt på en plats som passar patienten utan att denne behöver resa eller passa givna besökstider. Om vården under videomötet bedömer att patienten är i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning får patienten en tid för besök på mottagning.

Patientens videobesök journalförs på samma sätt som ett fysiskt besök och det är samma avbokningsregler och avgifter som gäller. Det digitala mötet är kort sagt en naturlig del av den ordinarie vården.

I linje med Göran Stiernstedts utredning om jämlik vård

Den särskilde utredaren Göran Stiernstedt skriver i slutbetänkandet av utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård” att det inte är långsiktigt hållbart att ha separata system för digitala kontakter och annan vård utan att verksamheten måste integreras.

Stockholms läns sjukvårdsområde, som erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi, har integrerat den digitala vården som en del av den ordinarie vården.

Förutom att patienter själva kan boka videomöte eller fysiskt besök hos de ordinarie vårdcentralerna, ungdomsmottagningarna och barnmorskemottagningarna i appen Alltid öppet erbjuder dessutom många andra vårdverksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde videomöte för återbesök. I de fallen bokar vården ett videomöte när de bedömer att det är lämpligt och patienten föredrar det.

Genom att använda digitala hjälpmedel som ett integrerat arbetssätt blir den ordinarie vården mer tillgänglig utan att kvaliteten försämras eller kostnaderna ökar.

Läs mer om appen Alltid öppet.

Publicerad 2019-10-01