Fler enkelrum i heldygnsvården

Nu skapar Psykiatri Sydväst fler och mindre avdelningar, samt fler enkelrum för patienterna i heldygnsvården.

Stockholms läns landsting satsar 164 miljoner kronor för ombyggnad och upprustning av Psykiatri Sydvästs lokaler för heldygnsvård på Huddinge sjukhusområde. Detta mynnar bland annat ut i fler vårdplatser, fler och mindre avdelningar samt fler enkelrum.

Ombyggnaden sker i etapper, med inflyttning i de första färdigbyggda avdelningarna i slutet av 2017. Lokalerna planeras att vara helt färdigställda till 2020. 

När allt är klart kommer de nuvarande 100 vårdplatserna ha utökats till 135. 

Psykiatri Sydväst kommer också att ändra sitt arbetssätt till en mer personcentrerad vård. De nya lokalerna är särskilt utformade för att underlätta det nya arbetssättet, som är en viktig del av landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvården. 

Publicerat 2016-06-17