Fler med nedsatt immunförsvar får en andra påfyllnadsdos

Nu erbjuds fler med måttligt nedsatt immunförsvar en andra påfyllnadsdos (dos 4) av covid-19-vaccin. Det ska ha gått minst tre månader sedan senaste dos.

Erbjudandet gäller de mellan 18 och 64 år som har måttligt nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller behandling. Det kan till exempel gälla immunbristsjukdom, reumatisk sjukdom eller cancersjukdom där patienten behandlas med kortison, biologiska läkemedel eller cytostatika. Behandlande läkare kan även göra en bedömning om man har behov av en fjärde vaccindos.

Sedan tidigare har de med kraftigt nedsatt immunförsvar erbjudits fler vaccindoser. 

De som har måttligt nedsatt immunförsvar kan boka tid för vaccination mot covid-19 på valfri vaccinationsmottagning genom att gå in på sitt erbjudande i appen Alltid Öppet och svara på frågorna i hälsodeklarationen. Den som inte har appen kan ringa telefonbokningen eller besöka en drop-in mottagning.
Läs mer om vaccination på 1177.se

Publicerad 2022-04-26