Fler nya närakuter

1 januari 2018 fick Stockholms län fler nya närakuter. Där kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med akuta sjukdomar och olycksfall som inte är livshotande. Närakuten är främst till för dig som behöver mer akut vård än vårdcentralen eller husläkarjouren kan erbjuda.

Sedan tidigare driver Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Närakut Haga vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Från 1 januari har Närakut Haga fått utökat uppdrag och tar nu även emot barn i alla åldrar.

Närakuten Handens sjukhus har fått utökat uppdrag som närakut enligt landstingets nya struktur för akut vård. Vid årsskiftet bytte man därför namn till Närakut Handen. 

Även den tidigare Lättakuten Barn och Vuxna som ligger vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har fått utökat uppdrag och heter nu Närakut Huddinge.

SLSO har också tagit över närakuten i Järva som tidigare drivits av Aleris. Den nya Närakut Järva öppnade 1 januari.

Fler nya närakuter på gång 

1 februari öppnar nya Närakut Danderyd vid Danderyds sjukhus. Den kommer att ligga i anslutning till Danderyds sjukhus akutmottagning, som man kommer ha ett nära samarbete med.

Under april öppnar nya Närakut Rosenlund, som geografiskt kommer att ligga i Rosenlunds sjukhus. De kommer framför allt att samarbeta med Södersjukhusets akutmottagning, men även med vårdcentraler och husläkarjourer. 

Om de nya närakuterna

De nya närakuterna är en del i Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Målet är ett ge patienten ett akut omhändertagande med rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tid anpassat till de hälso- och sjukvårdsbehov som patienten har.

Som förut ska patienter i första hand söka hjälp på sin vårdcentral när den är öppen. Samt på närmaste husläkarjour under kvällar och helger.

Nya närakuterna finns till för dem som behöver mer akut vård än vårdcentralen eller husläkarjouren kan erbjuda. Det kan till exempel vara misstänkta frakturer, hjärnskakning, större sårskador, misstänkt lunginflammation, misstänkt propp i ben eller akuta allergiska problem.

De flesta som kommer till nya närakuten får tillräcklig behandling för att kunna åka hem efteråt. Nya närakuterna har även ett tätt samarbete med sjukhusens akutmottagningar och andra vårdgivare, för att se till att patienterna får rätt vård när och där de behöver det.

Publicerad 2018-01-02