Fler tonåringar kommer till BUP

Fler tonåringar än tidigare kommer till Barn- och Ungdomspsykiatrin. Ungdomarna söker oftast hjälp för depression, oro och ångest. Ungefär en fjärdedel av dem säger att de tänker på självmord.

Tonåringars psykiska ohälsa är ett aktuellt och angeläget ämne. I en ny rapport beskriver Barn- och Ungdomspsykiatrin Stockholm sina erfarenheter och de slutsatser som kan dras av dem. 

Det finns en allmän föreställning om att fler unga är stressade, ångestfyllda och deprimerade än förut. Dessutom får man ofta intrycket att det är ett växande problem i samhället. 

BUP Stockholm träffar ungefär var tionde tonåring som bor i Stockholms län. I en ny rapport beskriver BUP kortfattat hur tillvaron ser ut för de tonåringar som kontaktar dem.

Fler kontaktar BUP

Fakta visar att fler ungdomar än tidigare kommer till BUP. Däremot är det oklart om det betyder att fler än tidigare har psykiska problem.

Tonåringarna söker för det mesta hjälp för depression, oro och ångest. Ungefär en fjärdedel av dem säger att de tänker på självmord.

Gemensamt för tonåringarna som söker till BUP är att de inte har en fungerande vardag, vilket kan bero på flera olika orsaker. Många av tonåringarnas problem rör relationer med andra, antingen med familjen eller kompisar eller båda delarna.

Får snabbt behandling

De som söker till BUP får snabbt hjälp, 25 procent inom ett dygn. Vanligast är att de får psykologisk behandling, både enskilt och tillsammans med sin familj. Behandling med läkemedel har ökat under de senaste åren, men börjar nu plana ut.

Det mesta av vården inom BUP sker på lokala mottagningar. De som behöver hjälp dygnet runt är välkomna till heldygnsvården. I sällsynta fall förekommer tvångsvård och då alltid i samråd med föräldrarna.

Övervägande majoriteten är nöjda

Fyra av fem tonåringar är nöjda med den vård de får hos BUP, liksom motsvarande andel av föräldrarna. De tonåringar som fått hjälp av BUP mår bättre och tycker att livet har blivit lättare att leva.

BUP beskriver också i rapporten hur de vill göra vården ännu bättre för de barn och tonåringar som kommer till dem.

Publicerad 2015-06-23