Förebyggande program halverade antalet självmordsförsök

En ny forskningsstudie visar en halvering av antalet försök till självmord när ett suicidpreventionsprogram användes. 

Studien, som är en av de största inom området, har jämfört andelen självmordsförsök i delstater i USA. Det visade sig att i det stater där programmet för suicidprevention användes så minskade andelen självmordsförsök från 10 till 5 per 1 000 invånare. 

Dock påpekas att minskningen bara gäller det närmaste året efter det att programmets implementerats. Av det kan man dra slutsatsen att ständig upprepning är viktig för att få långvariga effekter. 

De åldersgrupper som forskarna studerat är unga vuxna mellan 16 och 23 år. Det är också i den åldersgruppen som minskningen av självmordsförsök noterats. 

Så jobbar vi för att förebygga självmord

Psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde arbetar aktivt med att förebygga självmord. Alla medarbetare som träffar patienter får utbildning i att känna igen tecken på suicidalt beteende. 

Den vårdplanering som görs tillsammans med dig som patient innehåller också en plan för vad som händer om du skulle bli akut sämre och hamna i en kris.

I planen framgår till exempel:

  • Vad du ska göra när det inte går som du tänkt, och i vilken ordning 
  • Vem du ska kontakta 
  • Vad du kan använda dina vänner eller familj till 
  • Vad din behandlare ska göra om du drabbas av en akut kris  

Publicerad 2015-11-12