Fortsatt intensivt arbete för att leverera förbrukningshjälpmedel

2018-06-28: Det råder fortsatt fördröjningar gällande leveranser av förbrukningshjälpmedel i hemmet i samband med verksamhetsövergång och ny leverantör samt långa svarstider i vår kundtjänst. Några av insatserna som pågår är förstärkt kundtjänst, organisation för expressleveranser och nu möjlighet för patienter som köpt egna förbrukningshjälpmedel att få ersättning.

— Vi arbetar för högtryck och vi beklagar djupt att brukare fått fördröjda leveranser av förbrukningshjälpmedel. Det har varit självklart för oss hela tiden att de patienter som haft utlägg för inköp av förbrukningshjälpmedel ska kompenseras. Nu har vi rutinen för det på plats och vi har också stort fokus på arbetet med expressleveranser, säger Anna-Lena Berggren, chefläkare vid Stockholms läns sjukvårdsområde.

Ersätter utlägg för förbrukningshjälpmedel

Stockholms läns sjukvårdsområde kommer under juni, juli och augusti ersätta utlägg patienter har för inköp av förbrukningshjälpmedel. Det behövs ingen kontakt innan för att begära ersättning men kvittot behöver sparas. Stockholms läns sjukvårdsområde ersätter kostnaden för de produkter som patient köpt i öppna handeln, som är eller motsvarar hjälpmedel i sin ordinarie förskrivning.

Sedan 1 juni i år ansvarar Stockholms läns sjukvårdsområde för arbetet med att förse patienter med förbrukningshjälpmedel. I samband med verksamhetsövergång och ny leverantör har systemet för leverans inte fungerat som tänkt. Utöver att det skapar oro och frustration över när leverans av produkter kan komma att ske, har det även för vissa patienter uppstått ett akut behov av hjälpmedel. 

— Vår högsta prioritet nu är att säkra leveranserna till våra patienter. I ett senare skede får vi söka svar på hur situationen kunnat uppstå, säger Anna-Lena Berggren.

Kundtjänst är förstärkt men svarstiderna är ändå långa. Eftersom många frågor rör ersättning finns nu information om hur man går tillväga för att begära ersättning på Förbrukningshjälpmedel i hemmets webbplats.

— Vi hoppas att de som har frågor om bland annat ersättning ska känna att de inte måste ringa oss om det utan hittar till vår webbplats och får information den vägen, säger säger Anna-Lena Berggren.

Förstärkt organisation och expressleveranser

Organisationen för att leverera hjälpmedlen har förstärkts med ett stort antal medarbetare som i vanliga fall arbetar inom andra delar av Stockholms läns sjukvårdsområde. Dessa arbetar nu med att säkerställa expressleveranser av hjälpmedel som till exempel anestesiprodukter, diabetesprodukter, tappningskatetrar, sondnäring och vissa övriga näringsprodukter.

— Många patienter och andra hör av sig till oss och är förstås både oroliga och frustrerade över situationen. De åtgärder vi vidtar förväntar vi oss ska börja ge synliga resultat snart även om det inte kommer att märkas direkt för alla som väntar på leverans, säger Anna-Lena Berggren. 

I nuläget råder vi annars dem som har svårt att komma fram till oss att kontakta oss via e-tjänsterna på 1177 eller mejla. Där prioriteras akuta frågor och leveranser kring de förbrukningshjälpmedel som efter en medicinsk bedömning kan medföra risk för fara för patienten. Övriga frågor besvaras så snart det bara går.

Åtgärder som vidtagits

  • Akuta leveranser prioriteras kring de förbrukningshjälpmedel som kan medföra risk för fara för patienten.
  • Ett akutlager är upprättat med ett begränsat hjälpmedelssortiment, som är avsett för dem som efter kontakt med oss bedömts ha akut medicinskt akut behov av hjälpmedel. I de fall som vi gör expressleveranser, kan det bli en delleverans av den ordinarie beställningen. Vi beräknar att behöva göra akutleveranser och delleveranser under en viss tid framöver.
  • Logistikleverantören, som ansvarar för att leverera förbrukningshjälpmedlen, har ökat sin bemanning och arbetar skift för att öka produktlagret, hantera inkomna beställningar och leveranser.
  • Kundtjänst har förstärkts med ytterligare personal. Tyvärr är väntetiderna ändå långa och arbete pågår för att skapa ytterligare förstärkningar så att fler ska få snabbare svar på sina frågor.
  • Parallellt med den ordinarie verksamheten ”Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH)”, som är en kundtjänst med sortimentsansvariga konsulenter, finns också etablerat en ny akutorganisation. Teamet hanterar medicinska bedömningar, expressleveranser, operativa kontakter med leverantörer samt det särskilda akutlagret med de produkter som behövs allra mest.
  • En särskild resurssamordnare har tillsatts för att säkra de resurser som behöver mobiliseras och arbetet sker i tvåskift.
  • Daglig uppföljning av utvecklingen mellan Stockholms läns sjukvårdsområde och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar sedan den 1 juni över hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel inom områdena diabetes, förband- och sårvårdsprodukter, inkontinens, näring och kompressionsmaterial. Den nya verksamheten har fått namnet Förbrukningshjälpmedel i hemmet. 

Uppdraget innebär att tillhandahålla ett sortiment av olika artiklar som täcker majoriteten av patienternas behov inom hjälpmedelsområdena diabetes, inkontinens, näring, kompressionsmaterial och sårvårdsprodukter.

Verksamheten ska också ansvara för distribution av förskrivna och beställda hjälpmedel, kundtjänst till patienter, fakturering av patientavgifter samt utbildning och rådgivning till förskrivare om sortiment och regelverk.

Publicerad 2018-06-28