FoU-direktör i Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde har i samråd med Karolinska institutet utsett Clara Hellner till direktör för FoU (Forskning och Utbildning) och med det blir även FoU ett eget verksamhetsområde inom Stockholms läns sjukvårdsområde. I uppdraget ingår att stärka samarbetet med universitet och högskolor genom ett bredare samarbete inom translationell och klinisk forskning, utbildning, utveckling samt innovation.

— Jag är mycket glad att Clara med sin stora erfarenhet av akademiskt ledarskap samt samverkan med klinisk verksamhet blir vår första FoU- direktör. I uppdraget ingår att samordna våra omfattande FoU-aktiviteter för att stärka utvecklingen av universitetssjukvården inom våra verksamhetsområden i samverkan med Karolinska institutet och andra universitet och högskolor säger Mikael Ohrling sjukvårdsdirektör för Stockholms läns sjukvårdsområde.

Forskningens resultat ska komma patienter till nytta genom en gemensam process för kunskapstillämpning i hälso- och sjukvården, som kräver nära samarbete med våra kliniska verksamheter.

Clara Hellner är adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska institutet och sedan sex år verksamhetschef vid Centrum för psykiatriforskning (CPF). Clara har en gedigen erfarenhet av akademiskt ledarskap som tidigare dekanus för forskarutbildning vid Karolinska institutet och nu även sektionschef för psykiatri inom institutionen för klinisk neurovetenskap. Clara har även i psykiatrins ledningsgrupp haft övergripande ansvar för FoU-frågorna.
— Det ska bli spännande att arbeta med FoU-frågorna utifrån hela SLSO:s perspektiv. Vi går nu in i en ny och spännande fas där universitetssjukvården i Stockholm kommer att förändras, till exempel genom NKS och utvecklingen av nätverkssjukvården. Här finns stora möjligheter för SLSO att bidra till att stärka FoU i hela vårdkedjan, säger Clara Hellner.

Publicerad 2017-09-27