Funktion i fokus nominerad till Tidskriftspriset

Habilitering & Hälsas tidning ”Funktion i fokus” har nominerats till Tidskriftspriset 2016 i kategorin Årets omgörning.

Priset ges ut av branschorganisationen Sveriges Tidskrifter. Juryn skriver i sin motivering: 

”Från trist väntrumsbroschyr till en dansande uppvisning i tidningsmakeri. Text, bild och design i en klass långt över den förväntade.”

– Vi är otroligt glada för nomineringen. Vi ville skapa en modern tidning som lockar till läsning och sprider kunskap om funktionsnedsättningar. Det här är ett kvitto på att vi har lyckats, säger Anna Bratt, som är tidningens chefredaktör.

Funktion i fokus ges ut av Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Den riktar sig till alla som möter människor med funktionsnedsättning i sitt jobb inom till exempel skola, socialtjänst, primärvård, psykiatri, habilitering och Försäkringskassan.

– Vi är övertygade om att ökad kunskap skapar bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättning att få det stöd, den vård och det bemötande de önskar, säger Katarina Kindwall, som är informationschef inom Habilitering & Hälsa.

Tidningens läsare får ta del av de senaste forskningsresultaten, läsa om nya metoder och får handfasta verktyg i mötet med människor med till exempel adhd, asperger, autism, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.

Omgörningen gjordes i samarbete med byrån Kate Redaktionell Design. Tidskriftspriset delas ut den 25 oktober.

Publicerad 2016-10-04