Gratis läkemedel för barn

Från 1 januari 2016 är de flesta läkemedel gratis för dig som är under 18 år. 

Tidigare har familjer betalat upp till 2 200 kronor per år för läkemedel till alla barn i familjen. Nu blir alla läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen kostnadsfria för barn och ungdomar under 18 år. 

De läkemedel som inte blir gratis är: 

  • Receptfria läkemedel för att sluta röka 
  • Naturläkemedel 
  • Vissa utvärtes läkemedel 

Är du osäker om de nya reglerna gäller för ett särskilt läkemedel så fråga gärna ditt barns läkare. Eller prata med farmaceuten på apoteket. 

Mer jämlikt 

Anledningen till de nya reglerna är att ingen ska behöva avstå från läkemedel till sitt barn av ekonomiska skäl. På så sätt vill man jämna ut hälsoskillnader och skapa lika villkor för alla barn. 

Även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd omfattas av de nya reglerna. 

Publicerad 2016-01-18