Gustavsberg satsar på psykisk ohälsa

I genomsnitt var tredje patient som sitter i väntrummet på en svensk vårdcentral har psykiska problem av något slag. Möt vårdcentralen som har en väl fungerande första linjens psykiatri.

I genomsnitt var tredje patient som sitter i väntrummet på en svensk vårdcentral har psykiska problem av något slag. Det är dock sällan som den psykiska ohälsan upptäcks, och om den gör det så behandlas den ofta bara med antidepressiv medicin. Detta trots att Socialstyrelsen förordar att psykologisk behandling ska prioriteras för till exempel ångest och depression.

Primärvården har numera uppdraget att vara ”första linjens psykiatri", vilket förstås ställer nya och högre krav på kompetensen hos personalen på vårdcentraler och husläkarmottagningar.

I Gustavsberg möter man de nya behoven med att satsa extra på forskning och vård av patienter med psykiska besvär.

– Med risk för att låta skrytsam vill jag påstå att den här vårdcentralen är väl i paritet med en psykiatrisk öppenvårdsmottagning vad gäller bedömning och behandling av psykisk ohälsa, säger Erik Hedman, medicine doktor och psykolog, i en artikel i Svenska Dagbladet.

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets webbplats.

Gustavsbergs vårdcentral - Din hälsa vårt mål!

Vi är en landstingsdriven vårdcentral och du hittar oss vid Gustavsbergs hamn. Vi är också en akademisk vårdcentral - AVC - och det innebär att du som patient har möjlighet att få komma till vår studentmottagning.