Hälsoundersökning för flyktingar

Sex vårdcentraler har ett särskilt uppdrag att göra hälsoundersökningar för asylsökande i Stockholms län. Själva vården sker sedan på valfri vårdcentral i länet.

Alla som söker asyl i Sverige ska få göra en hälsoundersökning. I den ingår frågor och provtagning för eventuella sjukdomar, men också information om vården i Sverige och inbjudan till det svenska vaccinationsprogrammet.

– Det ska inte kännas som ett förhör, men det finns samtidigt saker som jag har skyldighet att ta reda på, berättar Kristina Jonåker, sjuksköterska med särskilt ansvar för hälsoundersökningar vid Rissne vårdcentral, i en artikel i tidningen Evidens.

Alla erbjuds också ett hälsosamtal. Många har problem att sova eller är oroliga för framtiden, eller för familjen som kanske är kvar i hemlandet.

– De flesta mår dåligt på något sätt. Det handlar mycket om att lyssna och känna in, så att jag sedan kan vägleda i sjukvårdssystemet, säger Kristina Jonåker.

Du som är sjuk går till din närmaste vårdcentral

I Stockholms län finns sex vårdcentraler som har ett särskilt uppdrag att erbjuda de här hälsoundersökningarna. Däremot behöver asylsökande inte vända sig dit för att få vård, utan kan gå till vilken vårdcentral som helst.

– De som är sjuka ska gå till närmaste vårdcentral och få hjälp där, precis som andra patienter i Stockholm, säger Ann-Mari Sjöblom, distriktsläkare och verksamhetschef vid Rissne vårdcentral.

Uppföljning efter hälsoundersökningen

Den vårdcentral som gör hälsoundersökningen följer upp eventuell smittspårning och erbjuder också stödsamtal under asylprocessen. I många fall kan den asylsökande också få samtal av kurator eller psykolog vid andra vårdcentraler.

Du har rätt att förstå

Vid Rissne vårdcentral finns sjuksköterska som talar arabiska och dari. Men alla vårdcentraler måste kunna erbjuda tolk för den som behöver det.

Stockholms läns landsting har avtal med professionella tolkar som har tystnadsplikt. Vi erbjuder både språktolk och tolk för hörselskadade, döva och dövblinda.

Publicerad 2016-06-28