Hemsjukvården provar mobil journal

Två av våra mottagningar provar just nu en mobil lösning för patientjournal via iPad. Redan efter första veckan är de mycket positiva till det nya verktyget. 

Ulrika Lindman och Kristina Malmqvist Petersson provar HÄPP.
Foto: Peter Carlberg, Stockholms läns sjukvårdsområde 

– Det är fantastiskt, betydligt bättre än vi hade vågat hoppas, säger Ulrika Lindman, verksamhetschef för Djursholms husläkarmottagning.

Tidigare har hemsjukvården varit tvungna att skriva ut journalinformation på papper och ta med till hembesöken. Eller ringa in till vårdcentralen när frågor dök upp, vilket tog tid från mötet med patienten. 

Nu har distriktssköterskan Kristina Malmqvist Petersson med sig en iPad när hon åker runt till patienter i hemsjukvården i Danderyds kommun. Genom den mobila lösningen Hälsa på plats (HÄPP) kan hon se till exempel svar på prover när hon är hemma hos patienterna.

– Man kan påbörja journalanteckningen ute hos patienten för att sedan avsluta den inne på mottagningen. Risken är då mindre att något viktigt glöms bort, berättar hon. 

I framtiden kommer personalen ha tillgång till alla funktioner i journalen via HÄPP. Där är vi inte riktigt ännu, men redan nu är HÄPP en tillgång i vårdarbetet.

– Jag tror det kommer att bli jättebra när vi fått allt att fungera som det är tänkt. Det kommer att bli säkrare vård på sikt, säger Kristina Malmqvist Petersson.

Om försöket

Hälsa på plats (HÄPP) är Stockholms läns sjukvårdsområdes mobila lösning för att läsa och skriva in dokumentation i journalsystemet TakeCare via en iPad. HÄPP provas just nu av hemsjukvården vid Djursholms husläkarmottagning och Djurö vårdcentral. Pilotstudien ska pågå i tre månader och sedan utvärderas.

Publicerad 2016-05-20