Hjälp efter cancer i bäckenet

Centrum för cancerrehabilitering erbjuder insatser för alla typer av funktionella besvär efter behandling för cancer i lilla bäckenet.

Det kan handla om besvär från urinvägar och tarmbesvär. Ofta är det frågan om inkontinens, diarréer, läckage eller att man akut behöver gå på toaletten, så kallad toilet urgency.

De här besvären kan behandlas med en kombination av åtgärder där flera olika yrkeskategorier kan vara iblandade. Centrum för cancerrehabilitering erbjuder också stöd vid sexuella besvär som är ett annat vanligt problem efter de här behandlingarna.

Team för rehabilitering efter bäckencancer

Omkring 30 procent av Centrum för cancerrehabiliterings patienter tas om hand av deras särskilda team för rehabilitering efter bäckencancer.

Teamet består av sexologiutbildade sjuksköterskor, uro- och tarmterapeut, dietist, fysioterapeut/lymfterapeut och kolorektalkirurg med särskilt intresse för sena effekter och följdsjukdomar efter behandling mot cancer i bäckenet.

Patienterna har givetvis också tillgång till rehabilitering från andra multiprofessionella vid behov.