Hjälp för diabetes

14 november är Världsdiabetesdagen. Man tror att cirka 450 000 människor i Sverige lever med diabetes, de allra flesta av dem med typ 2-diabetes.

De som lever med diabetes behöver hålla ständig koll på sin insulinnivå. Det finns flera olika hjälpmedel som kan underlätta. Foto: Yanan Li

Diabetes är samlingsnamn för flera sjukdomar som alla har det gemensamt att nivån på insulinet (blodsockret) är för låg. Vid typ 1-diabetes bildar kroppen inget insulin, medan typ 2-diabetes medför att mängden insulin inte är tillräcklig. 

Alla varianter av diabetes är kroniska sjukdomar, det vill säga det går inte att bli helt frisk från dem. Den som har typ 2-diabetes kan ofta hålla insulinet på en bra nivå genom bra matvanor, regelbunden motion och att stressa mindre. Den som har typ 1-diabetes måste tillföra kroppen insulin genom injektioner. 

Tecken på diabetes

Diabetesförbundet uppskattar att kanske så många som 150 000 svenskar kan ha framför allt typ 2-diabetes utan att veta om det. 

Bland de vanligaste tecknen på alla former av diabetes är att du: 

  • Behöver kissa oftare och i större mängder 
  • Blir väldigt törstig 
  • Känner dig trött och kraftlös 
  • Får försämrad syn och ser suddigt

Kvinnor kan också få klåda i underlivet. Övriga tecken på typ 1-diabetes är illamående, magont, snabb viktnedgång eller att du luktar aceton ur munnen. 

Du som misstänker att du kan ha diabetes bör kontakta din vårdcentral eller husläkare. Där görs en första utredning som kan visa om du har diabetes. 

Hjälp finns att få 

De flesta som får typ 2-diabetes får tillräcklig hjälp på vårdcentralens diabetesmottagning. Den som får typ 1-diabetes behöver oftast få vård på en specialistmottagning. 

Sedan oktober 2017 finns nya Centrum för diabetes inom Stockholms läns sjukvårdsområde. De tar emot vuxna som har typ 1-diabetes eller svårbehandlad typ 2-diabetes. För att komma till dem behövs remiss från läkare.

Publicerad 2017-11-14