Hjälp för spelproblem

Många av dem som söker hjälp för spelproblem har redan allvarliga problem med sitt spelande. Men med rätt stöd går det att hindra att spelproblemen blir allvarliga, särskilt om man söker hjälp i tid.

Foto: Per Englund

Omkring 2 procent av befolkningen i Sverige som har problem med sitt spelande. Många spelare som kontaktar vården upplever att deras spelande redan fått negativa konsekvenser för ekonomin, psykisk hälsa och relationer. Även anhöriga upplever negativa konsekvenser.

– Spelandet tar till slut överhanden i tillvaron. Man höjer insatserna för att försöka spela tillbaka förluster. Det blir en ond cirkel, ofta med stora skulder som följd, säger Johan Vestöö, psykolog vid Beroendecentrum Stockholm. 

Våga söka hjälp

Det är vanligt att personer som har spelproblem inte söker hjälp förrän de negativa konsekvenserna blivit så pass allvarliga att de hamnat i en kris.

– Många har insikt i sina problem men drar sig för att söka hjälp eller väntar för länge med att söka hjälp hos oss. Den som har problem med spel måste själv vilja förändra sina spelvanor. Och när man vill förändra sitt spelande kan vi ge råd, stöd och erbjuda behandling, säger Johan Vestöö.

Publicerad 2018-04-10