Högre tillgänglighet med nya logopedmottagningar

Nu förstärks logopedin ytterligare inom Region Stockholm. Strax innan sommaren öppnade en logopedmottagning i Rinkeby och under september öppnar två nya mottagningar i Farsta och Vällingby. Här kan patienter med olika slags tal- och språksvårigheter få hjälp.

Logopeder behandlar patienter med olika sorters svårigheter. Det kan handla om stamning, röstproblem, tal- och språksvårigheter, sväljsvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter. Många patienter kommer till logopeden efter remiss från barnavårdscentral, skolhälsovård eller vårdcentral.

– En stor del av våra patienter är barn och då handlar det ofta om talsvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter. Men det är också vanligt att vuxna som drabbats av stroke eller annan sjukdom får problem med att uttala ord, eller läsa och skriva. Sväljsvårigheter, dysfagi, är ett allvarligt problem där logopedens insatser gör stor skillnad. Tyvärr är det inte lika vanligt att dessa patienter känner till att de kan få hjälp, säger Pia Hallgren, verksamhetschef för Logopedi Västra inom Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Högre tillgänglighet för patienter

Nu öppnar Stockholms läns sjukvårdsområde, som bedriver vård i Region Stockholms regi, ytterligare två logopedmottagningar i Farsta centrum och Vällingby centrum den 2 respektive den 9 september. Innan sommaren öppnade en logopedmottagning i Rinkeby.

– Det här innebär ökad tillgänglighet för patienter. Vi ser att patienter föredrar att gå till en mottagning som ligger i deras närområde och det har varit väntetider i vissa områden. Det hoppas vi komma tillrätta med i och med att våra nya logopedmottagningar nu öppnar, säger Pia Hallgren.

Samtidigt som de två nya logopedmottagningarna öppnar stänger två mindre mottagningar i Barnängen och Högdalen. Fastän antalet mottagningar blir detsamma ökar kapaciteten eftersom antalet logopeder blir fler.

– Tillgängligheten för våra patienter blir bättre när vi finns i centrala lägen. På en större mottagning underlättas också kollegialt utbyte och samarbete. Det är också enklare att täcka upp för varandra vid ledighet eller sjukdom, säger Pia Hallgren.

Det behövs remiss till logopeden

De nya mottagningarna kan erbjuda utredning och behandling inom ett brett spektrum av diagnoser såsom exempelvis tal- och språksvårigheter, sväljsvårigheter och röstproblem. De utreder även läs- och skrivsvårigheter. De tar emot patienter i alla åldrar, såväl vuxna som barn. För att komma till en logoped behöver patienten få en remiss från exempelvis vårdcentral, barnavårdscentral, skolhälsovård eller företagshälsovård.

Publicerad 2019-09-02