Högt betyg för respekt och hänsyn

De flesta patienter i vuxenpsykiatrins heldygnsvård tycker att de blir bemötta med hänsyn och respekt. Men nästan hälften skulle vilja vara mer delaktiga i framtagandet av sin vårdplan. 

Det visar resultaten av patientenkäten från vuxenpsykiatrins heldygnsvård. De flesta skulle också rekommendera den avdelning de vårdats på till andra. Störst är andelen inom beroendevården, där cirka 1 600 eller 80 procent, har svarat att de helt och skulle hållet rekommendera vården där.

– Vi är väldigt glada för de här siffrorna, säger Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm. De är ett kvitto på att heldygnsvården har engagerade medarbetare, tydliga chefer och utvecklingsinriktad medicinsk ledning.

Tusentals har svarat 

Patienter som vårdats på en psykiatrisk avdelning inom Stockholms läns sjukvårdsområde får erbjudande om att fylla i en enkät om vad de tycker om vården när de skrivs ut. Över 8 300 svar lämnades in under 2015. Även om de utgör knappt 42 procent så ger ändå svaren en rättvisande bild av heldygnsvården.

De bästa resultaten får frågan ”Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?”. Mellan 60 och 90 procent har svarat ”Ja, helt och hållet” vilket är oerhört glädjande.

Det område där det finns mest utrymme för förbättring är ”Kände du dig delaktig i framtagandet av din vårdplan så mycket som du önskade?”. Endast 38-60 procent har svarat att de helt och hållet kände så.

För att bli bättre på det här området har vi startat ett arbete tillsammans med patienter och närstående, där vi ser över hur patienterna kan bli mer delaktiga i sin vårdplanering.

Rekommenderar vården

Majoriteten av de som svarat på enkäten skulle också rekommendera den avdelning där de vårdats till någon annan.

Här får Rättspsykiatri Vård Stockholm de lägsta siffrorna, men då bör man hålla i minnet att de som vårdas på en rättspsykiatrisk avdelning inte är där frivilligt. Inom Beroendecentrum Stockholm skulle dock drygt 80 procent helt och hållet rekommendera vården hos dem till andra.

– Båda våra avdelningar för heldygnsvård har patientforum och särskilda samordnare som arbetar med patienternas inflytande, berättar Johan Franck. Den ena avdelningen har aktivitetsrum där patienterna kan sysselsätta sig under dagen och vi erbjuder också arbetsterapi.

Förra året vann avdelning 52 inom Beroendecentrum Stockholm kvalitetspris för bästa patientfokus i Sveriges kommuner och landstings projekt ”Bättre vård – mindre tvång”. Juryn bestod av patienter från psykiatrisk heldygnsvård över hela Sverige.

Om enkäten

Sedan januari 2015 erbjuds alla patienter som skrivs ut från psykiatrins heldygnsvård inom Stockholms läns sjukvårdsområde att lämna synpunkter på den vård de fått. Det sker genom en enkät med fem frågor, vilka hämtats från den nationella patientenkäten.

Patienterna bestämmer själv om de vill fylla i enkäten och svaren lämnas helt anonymt. Resultaten sammanställs sedan i en rapport som uppdateras en gång i månaden. Den senaste versionen av rapporten finns att läsa för alla här på psykiatri.sll.se. 

Publicerat 2016-01-20

Så tyckte patienterna 2015

Så här tyckte de patienter som lämnade synpunkter på heldygnsvården under 2015.