Hur mår samer i Stockholm?

Hur ser samer bosatta i Region Stockholm på hälsa och välfärd - särskilt psykisk hälsa? Vad har de för erfarenheter av hälso- och sjukvård? Har de några önskemål om hur vården ska utvecklas?

Bakgrunden till frågorna är att Region Stockholm förra året blev samiskt förvaltningsområde enligt minoritetslagen och därmed har skyldighet att tillgodose jämlik vård för den samiska gruppen.

Eftersom Regionen ännu inte har så stor kännedom om samers villkor i storstad har Transkulturellt Centrum fått i uppdrag att samla in kunskap.

Vi kommer intervjua samer i Stockholmsregionen och analysera svaren för att hitta gemensamma nämnare. Resultatet sammanställs i en rapport som ska vara klar i slutet av nästa år. Ingen av de intervjuade kommer kunna identifieras.

Publicerad 2020-09-29

Vill du vara med?

Är du same, bosatt i Stockholms län, minst 18 år och intresserad av att berätta hur du ser på hälsa och välfärd? Eller vill du kanske bara veta mer?

Kontakta

Maria Sundvall som är en av forskarna i projektet.
E-post: maria.sundvall@regionstockholm.se
Tel: 08-123 486 90

Forskningsassistent Eva Eastwood svarar också på dina frågor.
E-post: eva.eastwood@regionstockholm.se
Tel: 070-223 20 48