Information om autism nu på flera språk

Nu finns den svenska informationstexten "Det här är autism" översatt till flera olika språk.

Det är Autismforum hos Habilitering & Hälsa som har tagit fram den introducerande texten om autism. "Det här är autism" finns nu på: 

  • arabiska
  • dari
  • engelska
  • farsi
  • finska
  • somaliska
  • spanska

Snart kommer även översättning till tigrinja. 

Publicerad 2018-05-21