Inga avgifter för förbrukningshjälpmedel under juni och juli

2018-07-19: På grund av leveransförseningarna har landstinget beslutat att inte ta ut några avgifter från patienter med förbrukningshjälpmedel i hemmet under juni och juli 2018.

— De försenade leveranserna har medfört olika grader av problem för patienterna. Många har fått vänta i långa telefonköer, fått kontakta vården eller själva fått lägga ut pengar för de förbrukningshjälpmedel som är nödvändiga för en fungerande vardag. Patienterna ska inte behöva betala sin patientavgift för förbrukningshjälpmedlen när landstinget inte levt upp till leveranserna, säger Anna Ingmanson tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör vid Stockholms läns landsting.

Stockholms läns sjukvårdsområde, som driver Förbrukningshjälpmedel i hemmet, har tidigare beslutat att de patienter och brukare som inte får sina förbrukningshjälpmedel i tid kan få ersättning om de köper produkten på annat håll.

Nu går Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting ett steg längre och beslutar att patienter över huvud taget inte ska betala avgift för förbrukningshjälpmedel under perioden 1 juni–31 juli 2018. 

Publicerad 2018-07-19