Internetterapi för självskada ger resultat

Internetförmedlad terapi för unga som skadar sig själva ger lovande resultat. Det visar en ny studie hos Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Nu ska metoden testas nationellt.

– Behandlingen har en föregångare för vuxna men har anpassats för unga. Den har bland annat kortats ned och språket har förenklats. Metoden har visat sig effektiv mot självskadebeteende i flera vetenskapliga studier, säger psykologen och doktoranden Johan Bjureberg från Centrum för psykiatriforskning som har varit med och genomfört studien. 

Behandlingen består av två internetförmedlade delar – en del som vänder sig till ungdomar och en lite kortare del som vänder sig till vårdnadshavare. Under hela behandlingen har både ungdomarna och deras vårdnadshavare kontakt med en psykolog via internet. 

– Inledningsvis träffar familjen en behandlare i 2-3 timmar, sedan hålls all kontakt via nätet. Familjen får jobba med ett kapitel per vecka där de svararar på frågor, ser filmer och lyssnar på ljudfiler, säger Johan Bjureberg.

Under och efter behandlingen får deltagarna också rapportera hur de tycker att samarbetet med psykologen fungerar.

– Studien visar att de upplevde alliansen med sin internetbehandlare som mycket god. Vi kunde se att ungdomarnas självskadebeteende minskade, att de förbättrade sin förmåga till känsloreglering och att de fick en ökad funktionsnivå, säger Johan Bjureberg.

Resultaten är än så länge preliminära och behöver bekräftas genom fler studier. Nu genomförs en nationell kontrollerad studie, det vill säga en studie med kontrollgrupp. 

Johan Bjureberg ser flera fördelar med internetförmedlad behandling för självskadebeteende.

– Internetterapi är ett komplement till den ordinarie vård som finns. Den gör att vi kan nå patienter i ett tidigt skede och att vi kan hålla tät kontakt med dem, oberoende av var i landet de bor. Vi kan också ha kontakt med patienter som inte trivs i vanlig terapi, säger han.

Publicerad 2018-02-28