Nya moderna vårdplatser för psykiatrisk heldygnsvård invigda på Nacka sjukhus

Stockholms läns sjukvårdsområde Psykiatri Södra Stockholm invigde fredag den 22 november nya vårdplatser för psykiatrisk heldygnsvård på Nacka sjukhus. De nya vårdplatserna sätter patienter och medarbetare i centrum på ett nytt sätt och är en viktig del i Region Stockholms Framtidsplan för hälso- och sjukvården.

– Med det här bygget räddar vi liv. Det innebär en fantastisk förbättring som ökar tillgängligheten och påverkar hela vår region, det är mycket välkommet. Det fyller ett stort behov för de som behöver, säger verksamhetschef för Psykiatri Södra Stockholm Svante Nyberg.

Brukarinflytandesamordnare Klas Sundström inviger de nya lokalerna.

Läkande helande miljöer

De olika avdelningarna har inriktning psykos, allmänpsykiatri äldrepsykiatri och bipolär/affektiv.
Varje avdelning tar emot 16 patienter fördelade på 12 enkelrum och 2 dubbelrum. Avdelningarna har två separata korridorer vilket gör att det blir lugnare och inte lika hög energi. I närheten till varje avdelning finns närståenderum för besökande barn.

Patientens egna berättelser bidrar till vårdplan 

Inom de olika avdelningarna blir utgångspunkten en personcentrerad vård som innebär är att lyssna på berättelser från patienten vilka tillsammans med övriga undersökningar utgör ett underlag för patientens fortsatta vård. På detta sätt integreras patient och närstående i vård och behandling i högre grad.

 

Plats för utevistelse och patientgym

På sjukhusets översta våning planeras det bland annat för takterrass där patient tillsammans med medarbetare kan vistas, men också plats för ett patientgym, fysioterapi och arbetsterapi och olika gruppaktiviteter.

– Jag är mycket stolt idag som får vara med och inviga dessa värdiga, helande och läkande miljöer. Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit med och skapat detta och framför allt till medarbetare och patientföreträdare som bidragit med kloka tankar, säger sjukvårdsdirektör för Stockholms läns sjukvårdsområde Mikael Ohrling.

På den högtidliga invigningen deltog även Irene Svenonius, finansregionråd, Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd, Charlotte Broberg, fastighets- och serviceregionråd och ordförande i Locum, Susanne Nordling, ordförande i psykiatriberedningen i Region Stockholm samt patientföreträdare Klas Sundström, BISAM (Brukarinflytarsamordnare).

 

Fakta:

När hela ombyggnationen är klar kommer Nacka sjukhus att ha totalt 6 avdelningar med 16 vårdplatser per avdelning och totalt 96 vårdplatser.

De nya avdelningarna gör det möjligt för utvecklade arbetssätt med tryggare, säkrare och mer effektiva vård- och arbetsmiljöer.
Med fler och mindre teamexpeditioner på varje avdelning kan medarbetarna interagera med patienten på ett helt nytt sätt samtidigt som patientens integritet står i fokus med fler enkelrum och möjlighet att låsa om sig.

De nya lokalerna är ljusa med väl genomtänkta detaljer som lyfter fram patientens självständighet, ger säkerhet för såväl patienter som medarbetare. De bjuder på öppna ytor men även rum för aktivitet eller lugn.

Publicerad 2019-11-25