Jobb gör dövblinda friskare

Dövblinda som har ett arbete mår psykiskt bättre än dem som inte jobbar. Det visar världens första vetenskapliga studie på området.

Den sociala delen av arbetet är viktig för den som drabbas av Ushers syndrom. Foto: Yanan Li

– Arbetet är en stor del av vår identitet, men för den här gruppen tycks arbetet vara ännu viktigare. Det verkar fungera som en slags buffert mot svårigheter i tillvaron, säger Mattias Ehn, psykolog vid dövblindteamet hos Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns sjukvårdsområde och forskaren bakom den nya studien. 

Ushers syndrom och hälsan

Ushers syndrom typ II betyder att du föds med en hörselnedsättning och även har näthinnesjukdomen retinitis pigmentosa (RP) som med tiden ger dig en allt sämre syn. De som deltog i Mattias Enhs studie hade fått RP relativt sent, i 25-årsåldern, och hade alla börjat arbeta när deras syn blev sämre.

Hälften av de som deltog i studien hade fortfarande jobb, hälften sjukersättning på 100 procent. Inga skillnader fanns vad gällde syn och hörsel, ålder eller vid vilken tidpunkt de fått sin diagnos.

Den fysiska ohälsan är stor hos personer med Ushers syndrom, oavsett om de arbetar eller inte. Alla hade problem med till exempel huvudvärk, stress, högt blodtryck eller utmattning.

− Man skulle kunna tro att den där svåra tröttheten som gränsar till utmattning skulle minska för dem som inte jobbade. Men så var det inte, säger Mattias Ehn som är noga med att säga att studien inte ger ett orsakssamband.

Stor psykisk vinst för den som arbetar

Skillnaderna var desto större när det gällde deltagarnas psykiska hälsa. De som inte arbetade hade en betydligt högre grad av oro, depression, självmordstankar och självmordsförsök.

Mattias Ehn beskriver hur både de som drabbas av sjukdomen och behandlande vårdpersonal ofta ser det svårt, om inte omöjligt, för den drabbade att fortsätta arbeta. Ofta handlar det inte om arbetsuppgifterna, utan om den sociala miljön och svårigheterna att ta sig till och från jobbet.

– För att som individ kunna hantera jobbsituationen krävs att man kommit en bra bit på väg och skapat sig en acceptans runt funktionsnedsättningen, säger Mattias Ehn.

– Har man gjort det och stannar kvar på jobbet, har en bra arbetsgivare, får rätt hjälpmedel och blir bra på att berätta om sin funktionsnedsättning – ja då tror jag att man kan inse att wow! det går att räkna med mig även om jag inte ser och hör så bra.

Tidig diagnos och kvar i arbete

Ett stort problem är att många med Ushers syndrom typ II får sin diagnos sent. Med tidigare diagnos blir det lättare att planera utbildning och yrkesliv, samt att anpassa sig till att leva med sjukdomen.

Som psykolog vid Dövblindteamet inom Habilitering & Hälsa har Mattias Ehn mött många som har sjukdomen och som mår psykiskt dåligt. Men också sett flera exempel på hur återgång i arbete kan få personen att må bättre, särskilt om de får möjlighet att jobba deltid.

– Den största vinsten med min forskning är att den visar att vi måste göra allt vi kan för att få människor att stanna kvar på jobbet, konstaterar Mattias Ehn.

Publicerad 2016-09-23