Maria Ungdom ungdomar

Kommun och region driver ungdomsmottagningar tillsammans

När kommun och region börjar dela på driften av ungdomsmottagningar tas expertis från båda verksamheterna till vara. För ungdomarna innebär förändringen ökad tillgänglighet när barnmorskorna på ungdomsmottagningen även börjar erbjuda videomöte och chatt.

Från och med första oktober går Stockholms läns sjukvårdsområde inom Region Stockholm in och delar på driften av ungdomsmottagningar med kommunerna Botkyrka, Huddinge, Täby och Vallentuna.

Kommunerna fortsätter att ansvara för kuratorinsatser medan Stockholms läns sjukvårdsområde tar över ansvaret för barnmorske- och läkarinsatser.

Att kommun och region delar på driften innebär att expertis och viktiga kontaktytor från båda verksamheterna tas tillvara. Inom kommunerna finns ett nära samarbete med skolor, socialtjänst och andra kommunala verksamheter, medan regionen har ett etablerat samarbete med andra vårdgivare inom hälso- och sjukvården.

Ökad tillgänglighet med digitala kontaktvägar

För ungdomarna kommer tillgängligheten att förbättras ytterligare. Barnmorskorna på ungdomsmottagningarna kommer börja erbjuda chatt och videomöte via appen Alltid öppet, såsom övriga ungdomsmottagningar inom Stockholms läns sjukvårdsområde gör.

– Genom att underlätta för ungdomarna så att de kan få kontakt med ungdomsmottagningen på flera sätt ökar vi möjligheten att fler ungdomar får hjälp och stöd på allra bästa sätt, säger Erik Gustavsson, verksamhetschef för ungdomsmottagningarna inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Ett brett uppdrag

Ungdomsmottagningar riktar sig till ungdomar i åldern 12-22 år. Uppdraget är att främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget omfattar även att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete.

Fakta
Sedan tidigare har flera ungdomsmottagningar i länet delat huvudmannaskap mellan kommun och Stockholms läns sjukvårdsområde.
Läs mer om ungdomsmottagningar inom Stockholms läns sjukvårdsområde

Publicerad 2020-10-01