KTA Prim blir Studieenheten Akademiskt specialistcentrum

Den 1 januari 2021 gick enheten för kliniska studier i primärvård inom Karolinska Universitetssjukhuset, KTA Prim, över till Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Alla pågående studier fortsätter som planerat.

— Det känns spännande och roligt att få samarbeta ännu tätare kring kliniska forskningsstudier. Vi ser stora möjligheter till gemensam utveckling i och med att Studieenheten etableras hos Akademiskt specialistcentrum, säger Sofia Ernestam, verksamhetschef för Akademiskt specialistcentrum.

Förändringen är en del av Region Stockholms Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet är att föra forskningen närmare vården, utöka möjligheten till kliniska studier och stärka samarbetet i regionen.

— Närheten till primärvård och Akademiskt specialistcentrums digitala arbetssätt medför att rekrytering av studiedeltagare på sikt kommer förstärkas. Detta är väldigt viktigt för att Region Stockholm ska kunna genomföra fler kliniska forskningsstudier, säger Sofia Ernestam.

Läs mer på Studieenheten Akademiskt specialistcentrums externa webbplats akademisktspecialistcentrum.se

Publicerad 2021-01-07