Kunskapscentrum startas för bättre palliativ vård

Att behandla symtom, lindra och trösta är en viktig del av vården när det inte längre går att bota. Nu invigs ett palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.

Varje år avlider 16 000 personer i Stockholms län och de flesta behöver palliativ vård.

En överenskommelse har träffats mellan kommuner och Stockholms läns landsting om att inrätta ett palliativt kunskapscentrum i Stockholms län. Syfte och målsättning med förslaget är att ge ökad kunskap om palliativ vård till alla som vårdar patienter med behov av palliativ vård oavsett skede, ålder, diagnos eller vårdform.

Palliativt kunskapscentrum (PKC) ska sammanställa kunskap, från aktuell forskning och utvecklingsarbete, men också informera, utbilda, utveckla och driva palliativa frågor, samt ge stöd och rådgivning till vårdpersonal.

– Idag finns kunskap som måste spridas. Svårt sjuka och döende patienter med till exempel smärta eller oro kan ofta erbjudas effektiv hjälp. Det är den typen av praktisk, kunskapsbaserad erfarenhet vi vill sprida genom PKC, säger Peter Strang, vetenskaplig ledare för Palliativt kunskapscentrum och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet.

Media är välkomna till invigningen av PKC på Hilton, Slussen, måndagen 27 april kl 13.30-16.

Landstingsråden Anna Starbrink och Ella Bohlin samt sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling medverkar. 

Pressmeddelandet publicerat 2015-04-22