Lugna rummet

84 procent mår bättre efter avkoppling som de själva kontrollerar. 

Lugna rummet är ett rum med en avkopplande miljö. I rummet finns också hjälpmedel för att stimulera sinnena: en avslappningsfåtölj, fototapet med skogsmotiv, ljusdimmer, avkopplande musik eller ljud från naturen, olika typer av täcken och lappar med doft.

Sedan 2011 har Lugna rummet provats på åtta avdelningar inom psykiatrins heldygnsvård i Stockholms län. Resultatet blev över förväntan: 84 procent av de patienter som provade Lugna rummet tyckte att de mådde bättre efteråt.

Patienten har själv kontrollen

På de avdelningar som har Lugna rummet är det patienterna själva som bestämmer om och i så fall hur de vill använda det.

– Det är liksom min egen tid som jag får, beskriver en patient i projektets slutrapport. Istället för att ta en tablett som verkar i typ 20 minuter, så kan jag gå in i Lugna rummet.

Även om de flesta är positiva så har några patienter ändå upplevt att de fått mer ångest av Lugna rummet. Fördelen är att patienten alltid själv kan bestämma när de vill gå därifrån.

Andra patienter, som hade en kraftig pågående psykos, upplevde att de först inte ville. Men när de senare provade så tyckte de att det hjälpte dem att må bättre.

– Jag fick en häftig svår gråtattack, blev överväldigad, berättar en patient. Jag tittade på träden, färgen, kände en härlig omslutande kroppskontakt. Fick djup vila och sömn.

Inga incidenter

Vi frågade projektledaren för Lugna rummet, Anna Björkdahl vid Centrum för Psykiatriforskning, om hon blev förvånad över den stora andelen positiva reaktioner.

– Jag trodde nog att många patienter skulle känna så, säger Anna Björkdahl. Men jag var också fundersam om de med pågående psykos skulle känna sig illa till mods i ett rum som är till för att påverka sinnena.

Anna berättar att hon hade befarat att någon patient skulle kunna få utbrott och slå sönder något i Lugna rummet. Eller, ännu värre, skada sig själva när de befann sig i rummet.

– Men det har inte inträffat några svåra händelser alls, och det är det viktigaste när man provar nya metoder: att ingen kommer till skada.

Kan Lugna rummet fungera på fler ställen?

Ur patientens perspektiv kan Lugna rummet finnas överallt utom kanske på akuten. Projektet har provat det på flera olika typer av avdelningar och ser egentligen ingen skillnad.

– Vi har redan pratat om ifall Lugna rummet kan fungera i psykiatrins öppenvård, säger Anna Björkdahl. Det kan definitivt vara värt att prova.

Inom Habilitering och Hälsa har man länge använt olika typer av sinnesstimulerande rum. Den musik som används i Lugna rummet är också från början framtagen för att lugna patienter som genomgår dagkirurgi i vaket tillstånd.

Särskilda medel finns

Anna Stenseth, samordnande chef för psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde, berättar att alla psykiatriska verksamheter som vill ha Lugna rummet kan få särskilt avsatta medel för det.

– Det största problemet är att vi är så trångbodda inom psykiatrin, säger Anna Stenseth. Hela idén med Lugna rummet är att det måste få vara ett särskilt rum som inte används till något annat. Så även om det finns pengar och vilja att inrätta Lugna rummet så kanske det inte fungerar överallt.