Lyckat med fler hembesök från BVC

I Rinkeby erbjuds alla förstagångsföräldrar flera hembesök av ett team med barnsjuksköterska och föräldrarådgivare. Försöket har visat sig så lyckat att man nu vill utreda om det bör införas i hela Stockholms län.

Över 90 procent av de som erbjudits fler hembesök har tackat ja. Foto: Yanan Li

Vanligast är att föräldrar som får sitt första barn erbjuds ett hembesök från barnavårdscentralen (BVC). I Rinkeby har man sedan 2013 erbjudit sex hembesök för dem som blir föräldrar för första gången – något som de allra flesta också nappar på.

De utökade hembesöken har bland annat fått till följd att vaccinationerna av barn för påssjuka, mässling och röda hund har ökat med tio procentenheter.

Hanna Arvidsson arbetar som barnsjuksköterska vid Rinkeby BVC och är en av dem som ingår i teamen för hembesök. Hon tycker att skillnaden är stor i jämförelse med hur det var innan projektet.

– Tidigare kände man sig lite otillräcklig, att det var ont om tid att hinna möta alla behov som finns. Den extra tiden och samarbetet med föräldrarådgivarna gör att man känner sig mer tillfredsställd efter besöket, berättar Hanna Arvidsson i en artikel i Dagens Medicin.

Vid besöken informeras de nyblivna föräldrarna om var de bör vända sig om barnet blir sjukt, men också om allmän barnsäkerhet och egenvård. Samt vilka möjligheter som erbjuds via 1177 Vårdguiden.

– Föräldrarna blir tryggare och får en bättre introduktion till det svenska systemet och hur man ser på samspelet mellan föräldrar och barn i Sverige, säger Hanna Arvidsson.

Om Rinkebyprojektet

Rinkebyprojektet startade 2013 som ett samarbete mellan Stockholms läns landstings barnavårdscentral och socialtjänsten i Rinkeby. Projektet finansierades till och med 2015 med medel från Folkhälsomyndigheten. 

Resultaten av projektet har dock visat sig så goda att Rinkeby barnavårdscentral valt att fortsätta med utökade besök, dock med fyra istället för som tidigare sex.

Kostnaderna för detta har bekostats av landstingets Hälso- och sjukvårdsförvaltning, som nu också föreslår en utredning för att se om modellen bör införas permanent i hela Stockholms län. 

Publicerad 2016-08-25

Läs mer

Läs mer i artikeln på Dagens Medicins webbplats.