Många äldre mår psykiskt dåligt

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att var tionde bland äldre har svåra besvär av ångest, oro och rädsla.

Anledningarna kan vara flera, enligt Matilda Hansson, utredare vid Socialstyrelsen.

– Ängslan, oro och ångest kan bero på kroppslig sjukdom, men också på psykosociala faktorer som mindre fysisk aktivitet, brister i kosten eller bieffekter av läkemedel, säger Matilda Hansson. 

Många äldre har också svårt att uttrycka när de mår psykiskt dåligt. Det är därför viktigt att personal i äldreomsorgen har kompetens att upptäcka det och se till att personen får hjälp. 

Mottagningar för äldre

Vi har mottagningar särskilt för personer som är 65 år och äldre, och som har psykiska problem. Dit är du välkommen att vända dig om du själv eller någon närstående mår dåligt. 

Du är naturligtvis välkommen att vända dig till någon annan av våra psykiatriska mottagningar. Eller be din husläkare eller vårdcentral att remittera dig till den mottagning som passar dig bäst. 

Hos oss får du hjälp med utredning och bedömning samt, om du behöver det, hänvisning till andra specialiserade mottagningar eller våra avdelningar för heldygnsvård. 

Publicerad 2016-10-18