Många har ett riskabelt bruk av alkohol

För många är sol och värme synonymt med semester och fest. Under sommaren dricker vi oftare och mer alkohol än under andra delar av året. Att dricka en riskabel mängd alkohol under en längre tid kan skada hälsan.

Det finns också tydliga skillnader mellan olika delar av Stockholms län när det gäller riskbruk av alkohol, det visar Folkhälsokollen. I vissa länsdelar har nästan var tredje person ett riskbruk av alkohol, medan det i andra delar av länet är mindre än var tredje person. 

Du som vill ha hjälp

Ofta kan du få bra hjälp redan hos din vårdcentral. Alkohollinjen erbjuder stöd både till dig som vill förändra ditt eget drickande, och dig som är orolig för någon närstående. Mottagningarna för alkohol och hälsa hos Beroendecentrum Stockholm välkomnar dig som känner att du har problem med alkohol, men i övrigt ett fungerande socialt liv.

Publicerad 2019-08-09

Hur mycket är för mycket?

Fakta om alkohol och vilken sorts konsumtion som kan vara skadlig finns på Beroendecentrum Stockholms webbplats. Där finns också länkar till test du kan göra för att kolla om du ligger i riskzonen för skadligt alkoholdrickande. 

Läs mer

Hos Folkhälsoguiden kan du läsa mer och se en karta över skillnaderna i riskbruk av alkohol i Stockholms län.