Mässling i Stockholm

Några personer i Stockholm har insjuknat i mässling. Här hittar du tecknen på mässling och vart du vänder dig för att få hjälp.

Foto: Yanan Li

Sedan i januari har sju fall av mässling konstaterats i Stockholm. Den första som insjuknade hade troligen smittats utomlands, men övriga är smittade i Stockholm. De flesta stockholmare är vaccinerade, men en ökande andel väljer av olika skäl att inte vaccinera sig eller sina barn.

– Vissa föräldrar är själva ovaccinerade, och tycker att det har gått bra för dem, och väljer därför att inte vaccinera sina barn. Andra föräldrar är oroliga för vad vaccinen innehåller och eventuella biverkningar, säger distriktssköterska Sofia Goobar Gomina på Liljeholmens barnavårdscentral i en intervju i TV4 Nyheterna.

Tecken på mässling

Tiden mellan att du smittas och innan de första tecknen på mässling börjar är mellan 7 och 18 dagar. De här besvären bör du vara uppmärksam på:

  • Hög feber
  • Hosta eller snuva
  • Irriterade, röda och ljuskänsliga ögon
  • Utslag, som oftast kommer 4-5 dagar efter de andra besvären

Mässlingutslag börjar i ansiktet och sprider sig sedan ner över kroppen. De flyter ofta ihop. Du smittar cirka fyra dagar innan och efter att du fått utslag.

Så här smittar mässling

Mässling smittar via luften och är mycket smittsamt. 9 av 10 som träffar någon som har mässling blir själva smittade. Det kan ta mellan en och tre veckor från det du har smittats tills du blir sjuk.

En tredjedel av dem som blir sjuka i mässling drabbas av olika följdsjukdomar som till exempel inflammation i öronen, bihålorna eller lungorna. I värsta fall kan mässling leda till akut hjärnhinneinflammation, vilket dock är relativt ovanligt.

Här får du hjälp

Om du eller ditt barn inte är vaccinerade mot mässling och får de besvär som beskrivs ovan, ring till sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 eller till din vårdcentral för att få råd.

Det är viktigt att du inte åker till akuten eller vårdcentralen utan att ringa först, eftersom du riskerar att smitta andra om du har mässling. Det gäller också för sjuka barn.

Behöver du träffa en läkare kan du få komma direkt till ett undersökningsrum, istället för att först sitta i väntrummet. Även det för att minska risken att smittan sprids till fler.

Vaccin ger livslångt skydd

Vaccin mot mässling ingår i vaccinationsprogrammet som erbjuds alla som bor i Stockholm.

– Om mamman är vaccinerad eller har haft mässlingen, är barnet skyddat de första sex månaderna efter födseln. Därefter försvinner skyddet, berättar Per Follin, smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting. 

Barn vaccineras på barnavårdscentralen vid 18 månaders ålder och är sedan skyddade resten av livet. Viljan att vaccinera sina barn varierar dock.

– Vi måste informera på ett noggrant sätt. Jag tror att det här mässlingsutbrottet också visar att det är viktigt med vaccination, säger barnhälsovårdsöverläkare Sahar Nejat vid Rinkeby barnavårdscentral.

I just Rinkeby erbjuder man sedan en tid fler hembesök från barnavårdscentralen till förstagångsföräldrar. Det har bland annat fått till följd att vaccinationerna av barn för påssjuka, mässling och röda hund har ökat med tio procent. 

Här kan du vaccinera dig 

Du som inte har haft mässling och som inte är vaccinerad bör vaccinera dig. Det finns inga kända biverkningar av mässlingvaccin. Alla våra vårdcentraler erbjuder mässlingvaccin till vuxna. Vill du vaccinera ditt barn vänder du dig till barnavårdscentralen. 

Publicerad 2017-03-15