Med anledning av Radio Stockholms granskning av BUP

Vi ser allvarligt på de uppgifter som har redovisats i P4 Radio Stockholms granskning av Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Under hösten 2016 genomfördes en revision inom BUP i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) där man konstaterade att vissa besök har registrerats felaktigt. För att komma tillrätta med felregistreringarna genomförde BUP en internutbildning för sina medarbetare.

Med anledning av de nya uppgifterna i media har SLSO:s sjukvårdsdirektör idag beslutat starta en ny internrevision för att säkerställa att registreringen sker på ett korrekt sätt.

Publicerad 2017-07-13